sunnuntai 21. huhtikuuta 2024

Nota bene

Google on tehnyt blogiin kirjautumisen erittäin vaikeaksi, ja se onnistuu vain harvoin. Kommenttien hyväksymisessä voi tämän vuoksi olla pitkiä viipeitä. Kommenttien julkaiseminen hyväksymättä ei käy päinsä, koska siinä tapauksessa blogi täyttyisi kaikenlaisesta roskasta.

Google haluaa väkisin selvittää blogistin henkilöllisyyden, mutta se ei käy. Tämän vuoksi blogiin kirjoittamisen jatkuminen on epävarmaa.

Jotta mahdollisesti viimeiseksi kuvaksi ei jäisi Jamien ruma naama, tässä on kauniimpaa katseltavaa: Angelique-elokuvista tuttu Michele Mercier.

 

lauantai 20. huhtikuuta 2024

Geenilotto

Geenilotossa on kyse siitä, millaiset geenit lapsi perii vanhemmiltaan, koska ne määrittävät käytännössä kokonaan hänen psyykkisen ja fyysisen olemuksensa, millä on sitten vaikutusta koko eliniän ajan. Lapsi perii kummaltakin vanhemmaltaan 50 prosenttia geeneistään, mutta koska hän perii vain 50 prosenttia isänsä 100 prosentista (ja vastaavasti äidiltään), on täysin sattumanvaraista, mitkä ovat täsmälleen nuo molemmat 50 prosenttia. Tuo geenicocktail määräytyy siis täysin sattumanvaraisesti, ja kyse on joko onnesta tai epäonnesta.

Lapsen sisarus perii samalla tavalla, mutta koska hänenkin perimänsä geenit määräytyvät täysin sattumanvaraisesti, hän perii osaksi samoja ja osaksi eri geenejä. Se, miten paljon sisaruksilla on samoja geenejä, voitaneen kuvata jonkin tilastollisen jakautuman avulla. Jos sisaruksia on paljon, heissä on tavallisesti enemmän tai vähemmän samaa näköä. Yhdennäköisyyttä voidaan myös havaita esivanhempien kanssa, mikä onkin aivan luonnollista, koska geenit periytyvät juuri heiltä. Jos henkilö kokee, että suksi ei aina oikein luista, hän voi täysin oikeutetusti syyttää siitä vanhempiaan ja huonoa tuuria.

Geenilotossa voidaan erotella kaksi ääritapausta, joiden esiintymistodennäköisyys on äärimmäisen pieni ja käytännössä miltei mahdoton geenien suuren määrän vuoksi.

Tapaus 1: Kaksi sisarusta perii täsmälleen samat geenit vanhemmiltaan, eli he ovat kuin identtiset kaksoset vaikka ovatkin eri ikäisiä. Ja vaikka muutama geeni menisikin päällekkäin, sitä tuskin huomaisi päälle päin.

Tapaus 2:  Kaksi sisarusta perii täysin eri geenit vanhemmiltaan, eli heillä ei ole ainoatakaan yhteistä geeniä (lukuunottamatta mt-dna:ta ja miehillä myös y-dna:ta, joiden määrä koko genomista on erittäin pieni). Autosomaalinen dna-testi osoittaisi, että he eivät ole mitään sukua toisilleen. Sukulaisuus näkyisi sen sijaan y-dna ja mt-dna -testeissä, koska heillä tietenkin ovat samat vanhemmat.

Kyse on siis onnesta geenilotossa, millaiset 50 + 50 prosenttia on perinyt vanhemmiltaan. Vaikka vanhemmat olisivatkin kauniita ja komeita, se ei takaa sitä, että lapsi (huonon onnen vuoksi) perisi samat ulkonäköön vaikuttavat geenit. Hyvä esimerkki huonosta onnesta on näyttelijä Jamie Lee Curtis, jonka jokainen on varmasti nähnyt jossakin elokuvassa.

Makuja on tietenkin monia, mutta ainakin Hollywoodin mittapuun mukaan Jamie on suhteellisen ruma nainen. Blogi ei tässä ota kantaa hänen näyttelijänlahjoihinsa.


Jamien äiti oli Janet Leigh, joka myöskin oli näyttelijä. Yhdennäköisyyttä äidin ja tyttären välillä on vaikea nähdä. Voisi olettaa, että he ovat kuvissa suunnilleen samanikäisiä.


Jamie muistuttaa enemmän isäänsä, näyttelijä Tony Curtisia, vaikkakin yhdennäköisyys on selvempi vanhemman Curtisin kanssa.


Vanhemmat yhdessä.


Tästä muistuu mieleen Heikki Hietaniemen romaani ”Everstin näköinen hevonen”, mutta ei siitä sen enempää. Sellaista on geenilotto, jossa kaikki eivät voi voittaa... Henkiset ominaisuudet periytyvät samalla tavalla, mutta niiden havaitseminen on hieman vaikeampaa.

keskiviikko 13. maaliskuuta 2024

”Pelon ilmapiiri” Ottawan suurlähetystössä

Kokoomuksen entinen kansanedustaja Jari Vilen on jälleen noussut uutisotsikoihin. Nyt tapahtumapaikkana on Kanadan Ottawa, jossa Vilen ”edustaa”maatamme. Suomen suurlähetystön henkilöstö on Ilta-Sanomien mukaan ”tehnyt yhdeksänsivuisen valituskirjelmän, jossa Vilénin mainitaan muun muassa kosketelleen epäsopivasti naispuolisia henkilökunnan jäseniä, tehneen seksuaalissävytteisiä huomautuksia, käyttäytyneen verbaalisesti ja fyysisesti uhkaavasti erilaisissa tilanteissa sekä vähätelleen vähemmistöjä puheissaan”.

Tässä on turha toistaa yksityiskohtia, jotka löytyvät useimmista medioista. Sanottakoon kuitenkin, että tässä on kyse vallan väärinkäytöstä, jota sivuttiin tv:ssä esitetyssä Assistant-elokuvassa, jossa päähenkilö joutui todistamaan sitä, vaikka ei itse joutunutkaan sen kohteeksi.

Eräs tikkakerhomme jäsen muistaa kohun vuoden 2002 vaihteesta, kun paljastui, että Vilenin vuonna 1990 valmistunut opinnäytetyö oli suurelta osin kopioitu kirjallisesta lähteestä.

Yle kertoi Oulun yliopiston selvityksen aloittamisesta:

https://yle.fi/a/3-5116723

Ja päätyi seuraavaan ratkaisuun:

”Gradun tarkastajat saavat moitteet toiminnastaan. Oulun yliopiston keskiviikkona julkaistussa selvityksessä todetaan, että vaikka vastuu tekstistä on aina tekijällä, on tarkastajien toiminta 12 vuotta sitten ollut moitittavaa.”

”Tiedekuntaneuvostoa selvityksessä moititaan huolimattomaksi. Jari Vilénin pro gradu -työn tekstistä noin puolet todetaan olevan lähes samasanaista lainausta Simon kunnan historiikista ilman asianmukaisia lähdeviitteitä.”

https://yle.fi/a/3-5117307

Ottawan tapauksessa kyse on tällä hetkellä tietenkin vain yksipuolisista syytöksistä, mutta olisi vaikea uskoa, että ne eivät pitäisi paikkaansa, Mitäpä syytä keilläkään olisi keksiä tuollaisia syytöksiä. Toisaalta kyllä yksittäiset naisetkin osaavat sepittää kaikenlaisia tarinoita syistä, joita voi olla vaikea ymmärtää, mutta koska tässä valittajia on useita, se lisää tapahtuneen uskottavuutta.

Kerhomme yksimielinen mielipide on, että Vilen pitäisi erottaa ulkoministeriön palveluksesta. Monessa muussa maassa tämä johtaisi välittömään erottamiseen – ja joissakin maissa ennen kuin tuo ehtisi tapahtua, henkilö osaisi itse irtisanoutua.

lauantai 24. helmikuuta 2024

De mortuis nil nisi bonum

Vanhaa latinan sanontaa, joka sananmukaisesti tarkoittaa ”kuolleista vain hyvää”, käytetään tavallisesti tarkoittamaan ”kuolleista ei saa puhua pahaa”.

Kun Martti Ahtisaari siirtyi manan majoille, kaikki tiedotusvälineet täyttyivät hänen saavutustensa ylistämisestä, mutta mitään negatiivista mainittu, vaikka on tietenkin selvää, että ulkomailla paljon aikaa viettäneen entisen diplomaatin uralla on tapahtunut asioita, joista mielellään vaietaan.

Ahtisaaren perustama CMI-järjestö, joka on omistautunut selvittämään maailmalla selkkauksia ja kriisejä, jotka tosiasiallisesti eivät tippaakaan kuuluisi Suomelle, toimii periaatteessa täysin julkisen tuen varassa. CMI:n sivulla kerrotaan:

”CMI:n päärahoittaja on Suomen valtio (62 %). Muita suurimpia rahoittajiamme ovat Euroopan unioni (18 %) ja Ruotsin valtio (13 %). Lisäksi CMI:tä rahoittaa joukko muita valtioita (12 %), yksityisiä säätiöitä sekä muita instituutioita.”

Suomen osuus on lähes kaksi kolmasosaa. Kun prosenttiosuudet, jotka ovat julkista tukea, lasketaan yhteen, summaksi saadaan 105 %. (Miten tämä voi olla mahdollista..?)

Ahtisaari osallistui YK:n edustajana Namibian itsenäistymisneuvotteluihin 80-luvun lopulla. Etelä-Afrikkaa edustaneen kenraali Philip Pretoriuksen mukaan Ahtisaari olisi usein ollut juovuksissa neuvotteluiden aikana. Kenraali kertoi asiasta myöhemmin eräälle suomalaiselle, kun Ahtisaari oli presidenttinä, ja oli ihmetellyt sitä, millainen presidentti Suomella oikein on.

Apu-lehti kertoo:

”Presidenttikauden alkumetreihin osui myös kaatuminen Tukholmassa valtiovierailulla ja kiusallinen otsalaastari, joka herätti heti huhumyllyn mahdollisesta alkoholiongelmasta.”

Diplomaattien alkoholiongelma on tunnettu mutta usein vaiettu ongelma. Jos siihen on taipumuksia ja päästään pois Suomen holhouksesta, ”harrastusta” voi toteuttaa vapaammin, koska suomalainen media ei ole jatkuvasti vieressä kyttäämässä. Menneinä vuosina alkoholi oli kallista ja sen saatavuus oli hyvin säänneltyä Suomessa, kun taas monissa maissa saatavuus oli helppoa ja hinta usein vain murto-osa Suomen hinnoista. Sehän on tunnettua, mitä tapahtuu, kun suomalainen pääsee halvan viinan maahan...

maanantai 19. helmikuuta 2024

Technics RS-AZ7 -dekki on edelleen kysytty

Blogissa on ennenkin ollut juttua Technics RS-AZ7 -dekistä, jota pidetään kaikkien aikojen parhaimpana. Loistavan äänentoiston salaisuus on ns. amorfinen äänipää, jota käytetään toistoon. Käytetyillä Technics RS-AZ7 -dekeillä on hyvät markkinat, ja laitteen hinta riippuu luonnollisestikin kunnosta.

Ruotsalainen myyjä pyytää soittimestaan 8200 kruunua, joka lieneekin noin 726 euroa. Laite näyttää päälle päin hyväkuntoiselta, ja ehkäpä myyjän maininnalle erinomaisesta kunnosta onkin katetta, mutta viiden esittelykuvan joukosta puuttuu tärkein: kuva kasettipesästä, joka näyttäisi äänipäiden kunnon. Nauhankuljetuskoneiston kunto nimittäin kertoo selvästi käytön määrän.


Saksalaisen myyjän dekki pyörii samoissa hinnoissa, ja kunnonkin kerrotaan olevan hyvä.


Kuvia on runsaasti, ja niiden joukossa on myös kuva äänipäistä. Kasettipesän omassa monokromaattisessa valossa on hieman vaikea arvioida äänipäiden kuntoa, mutta pölyä ja likaa näyttää olevan paljon. Kumipyörä näyttää siistiltä, mutta muita osia ei ole aivan viime aikoina puhdistettu. Ehkäpä myyjä ei ollut tullut ajatelleksi kriittistä ostajaa, joka kiinnittää huomionsa juuri näihin asioihin, joilla on merkittävä vaikutus kaupan syntyyn.


Kolmantena esitellään eBayssa huutokaupassa oleva dekki, jonka hinta kaksi päivää ennen huutokaupan päättymistä on 205 puntaa. Hinta on vain kolmannes yllä olevista, mutta huutajien taktikoinnin vuoksi hinta tulee todennäköisesti nousemaan juuri hieman ennen huutokaupan päättymistä. Myyjä ei mitenkään pyri kehumaan soittimensa kuntoa vaan kertoo sen vain olevan käytetty, mikä osittain selittää laitteen nykyisen hinnan ja mahdollisesti myös lähtöhinnan.


Koska nauhankuljetuskoneisto kerää magneettinauhasta irtoavaa materiaalia, joka on kasettityypistä riippuen rauta-, kromi- tai muuta oksidia, se kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Ainoa oikea puhdistusaine on joko etanoli tai isopropanoli. Varsinaiset liuottimet, kuten lakkabensiini, puutärpätti, asetoni, tinneri tai ksyleeni, pilaavat varmasti äänipäät.

torstai 15. helmikuuta 2024

Hullut päivät

Kuvassa näkyy sähkön hinta 24.11.2023, kun norjalainen sähkönmyyjä Kinect Energy AS tarjosi suomalaisille pörssisähköasiakkaille ”hullut päivät”... tai koska kyse oli vain yhdestä päivästä (ja oikeammin vain puolikkaasta), pitäisi varmastikin käyttää yksikkömuotoa ”hullu päivä”...

Sivusto ei näytä negatiivista hintaa, mutta keskiarvoista voi helposti laskea, että 13.00 lähtien aina 01.00 asti hinta oli -50 snt/kWh. Tällainen ”tarjous” tuskin tulee enää koskaan toistumaan.

Loppukevennyksenä Hurriganes esittää (mutta ei välttämättä kovin asiaankuuluvasti) kappaleen Crazy days.

 

tiistai 13. helmikuuta 2024

Kipuwex arabien ihmeteltävänä

Kipuwex esitteli tekelettään Dubaissa 29.1.2024, mikä on varmastikin kaikkien suureksi hämmästykseksi jäänyt medialta huomiotta. Miten nyt näin saattoi käydä..? Ei Kalevakaan..?

Kipuwex kertoo tapahtumasta taatelimaassa.

”Dubai, 29th of January 2024 – Kipuwex, a pioneer in New Health & Med Tech, is set to unveil its revolutionary Remote Patient Monitoring Device at the prestigious Arab Health 2024. Anticipating a global market valuation of $101.02 billion by 2028, Kipuwex aims to redefine telehealth capabilities and elevate patient care to unprecedented heights.”

Pioneer..?
Revolutionary..?

Jaossa oleva kakku on suuri (101 miljardia dollaria), mutta on vaikea kuvitella, että siitä heruisi mitään Kipuwexille.

Hieman jäljempänä:

”Kipuwex’s vision is to become a world leading company in remote monitoring and pain management.”

Tätä on varmasti kommentoitu aiemminkin. Blogin vankka käsitys on se, että niin ei tule tapahtumaan.

Täältä taitaakin löytyä syy siihen, miksi Kipuwex ei enää asioi kaupparekisterin kanssa:

”Kipuwex comes from Finland, our Head Quarters is located in Stockholm, Sweden.”

Jos ”pääkonttori” on Ruotsissa, kaikki viranomaisasiat hoidetaan myös siellä. Tilinpäätös löytynee sitten Ruotsin kaupparekisteristä. Jos Kipuwex on nyt ”ruotsalainen” yritys, sitä ei ehkä voi hakea konkurssiin Suomessa..?
    
https://kipuwex.com/we-are-exhibiting-at-arab-health/

Onko tällaiselle ”mainonnalle” todellisuuspohjaa? CEO of Wiciot? Cmicrosta ei nimittäin koskaan tullut mitään.


Blogi totesi vuonna 2019: ”Wiciot Oy:n taloustiedot ovat karua luettavaa. Kuten arvata saattaakin, minkäänlaista myyntiä ei ole koskaan ollut. Yritys teki huiman 157 000 euron tappion viime vuonna.”

Cmicron sivulla ei olekaan sitten juuri mitään.


maanantai 5. helmikuuta 2024

Miltä nyt tuntuu, köyhä?

Miltä sinusta, köyhä, nyt tuntuu, kun Orvon hallitus leikkaa sinulta etuuksia ja lähettää niitä ympäri maailmaa? Ukrainaan on tungettu jo yli kaksi  miljardia euroa, vaikka osa siitä menikin jo ennen Orvon aikaa. Voit hyvin ajatella niin, että sinulta otetaan rahaa ja se annetaan Zelenskyille, joka itäeurooppalaisen tavan mukaisesti osaa ottaa siitä osan päältä itselleen, koska hän tietää, että hänen hallintokautensa tulee olemaan vain rajallinen, ja hänen on jo tässä vaiheessa hyvä ajatella tulevaisuuttaan Ukrainassa vuonna 0, milloin se sitten koittaakin. Oman osuutensa saa myös Zelenskyin lähipiiri.

https://um.fi/suomen-tuki-ukrainalle

Tämä on järkyttävää: 2,3 miljardia euroa ja piikki on edelleenkin auki. Lisäksi tulee EU:n maksama tuki, josta Suomi maksaa osansa. Jos 2,3 miljardia euroa jaetaan täysi-ikäisten määrällä, joka lieneekin noin neljä miljoonaa, se tekee 575 euroa jokaista kohti.

P. S. ”Orvon” genetiivimuoto on tarkoituksellinen.

lauantai 3. helmikuuta 2024

Joe Bidenillä alkaa hihna luistaa

Yhdysvaltojen presidentinvaalehin on aikaa noin 10 kuukautta. Sekin on jo pitkä aika 81-vuotiaalle äijänhöperölle – puhumattakaan sitten neljän vuoden jatkosta vielä siihen päälle. Jos Biden tulisikin valituksi, olisi kaikkia todennäköisyyksiä vastaan, että hän olisi vielä virassa vuoden 2028 lopussa. Todennäköisesti hän joutuisi jättämään kauden kesken terveyssyiden vuoksi, ja puikoihin kävisi varapresidentti.

Bidenissä alkaa jo olla näkyvissä ensimmäiset vanhuudenhöperyyden merkit, vaikka nykyajan lääketiede pystyynkin lähes ihmeisiin. Presidentti Urho Kekkonen oli suunnnilleen saman ikäinen, kun dementian merkit alkoivat näkyä, ja melko pian tuon jälkeen Kekkonen heittikin pyyhkeen kehään himpun verran yli 81 vuoden iässä.

Eräs yhdysvaltalaisprofessori ennusti viime vuoden lopulla Helsingin Sanomien jutussa, että hänen mielestään nykyisestä ulkoministeri Antony Blinkenistä tulee liittovaltion seuraava presidentti. Tikkakerhomme on sitä mieltä, että se ei olisi lainkaan hullumpi valinta. Fiksun oloinen kaveri.

perjantai 2. helmikuuta 2024

Tönnies-kasslerpala

Lidlissä on jälleen myynnissä saksalaisen sian niskaa. Hinta ei tosin ole kovinkaan houkutteleva: 7,99 €/kk.


Vielä pari vuotta samaa lihaa myytiin hintaan oli 3,99 €/kg. Kyse on aina tietyn kokoisesta ”erästä”, eli kassler ei kuulu jatkuvasti myynnissä oleviin tuotteisiin.

Haukiputaalla myymälää pitävä Säästökuoppa myy joskus kassleria viiden euron kilohintaan, joten siihen verrattuna Lidlin ”tarjoushinta” vaikuttaa kalliilta. Tönnies-kassler on hieman sitkeää lihaa, joten siitä tuskin kannattaa maksaa kahdeksaa euroa kilo(gramma)lta.