keskiviikko 30. marraskuuta 2016

Vampire Proof Charger

Yhdysvaltalainen Vampire Labs valmistaa mobiililaitteiden latauslaitetta, josta valmistaja kertoo seuraavaa: ”The VAMPIRE PROOF Charger automatically shuts off with zero standby power when your device is either fully charged or disconnected from the charger, saving energy by eliminating "Vampire Energy Loss" and improving the life of your battery.”

Ainoa ero Asmo-laturiin on se, että Vampire Proof Charger vaatii manuaalisen käynnistämisen.

”Patented energy efficient "Vampire Proof" design.”

Vampire Labs on hakenut tai saanut patentin tekeleelleen...

Vampire Labs ehti KickStarteriin ennen Asmo Solutionsia. Se käynnisti rahankeräyksen 7. maaliskuuta 2014 ja oli saanut toimitettua ennakkotilatut laturit jo kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Sehän oli ripeää toimintaa! Asmo Solutions on räpeltänyt jo yli kaksi vuotta, eikä valmista näytä vieläkään tulevan... Asmo Solutionsin KickStarter-keräys meni niin sanotusti vituiksi.

Mitä etuja Vampire Proof Charger tarjoaa Asmo-laturiin verrattuna?

1) Hinta: se maksaa vain 14,95 USD (14,10 €).

2) Siihen voi liittää USB-portin kautta minkä tahansa latausjohdon ja vielä kaksi kappaletta.

3) Verkkoliitin on yleinen luokan 2 kojeliitin, johon voi liittää sopivan (käytössä olevan sähköverkon mukaisen) verkkojohdon.

4) Täysin universaali eli toimii kaikkialla.


Vampire Proof Charger on kaikin puolin ylivertainen Asmo-laturiin nähden.

Kolikon kääntöpuoli on se, että Vampire Labs käytti ja käyttää oletettavasti vieläkin samanlaista kusetusmainontaa, jota Asmo Solutions alkoi käyttää myöhemmin. Vampire Labs näyttääkin olevan monilta osin Asmo Solutionsin esikuva.

Vampire Labs pani vielä paremmaksi mainonnassaan. Yli 20 prosenttia energiasta menee hukkaan, ja CO2-päästöjä tulee niin paljon, että hirvittää...


Ilmaston lämpenemisen uhkaan pitää tietenkin vedota... sehän on nykyään muotia.


Vampire Labsin tekele kuuluu samaan kategoriaan kuin Asmo-laturi: vääristelevällä ja jopa valheellisella mainonnalla ja pelottelulla yritetään luoda tarve tuotteelle, jolle ei todellisuudessa ole mitään tarvetta – ei edes vihreimmällä piipertäjällä. 

Vampire Labs ei tosin uhkaile mahdollisella palovaaralla. Joko omistajilta puuttuu omakohtainen kokemus ”kotimökin palamisesta maan tasalle” tai laturipalon riski Yhdysvalloissa on niin pieni, että siihen ei edes yritetä vedota. Todennäköisempi syy taitaa kuitenkin olla kuluttajansuojalaki, joka ilmeisestikin kieltää perättömän mainonnan, ja mahdollisten suunnattoman suurten rangaistuksenomaisten vahingonkorvaussummien pelon vuoksi Vampire Labs ei pelottele tavallisten latureiden olemattomalla paloriskillä.

tiistai 29. marraskuuta 2016

”The more you stir shit...

the more it stinks.” Kenellekään tuskin on epäselvää, mihin shit-sana viittaa..?

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoitti Asmo-laturin kehitystyötä (aikaisemmin kerrotulla summalla). Se kuvaa hanketta seuraavasti. Kuvaus perustuu yrityksen antamiin ”tietoihin”.

”Hankkeen tavoitteena on tehdä ASMO-laturi sarjavalmistusvalmiiksi, tuottaa ensimmäinen pilottierä latureita ja kerätä asiakkailta palautetta tuotteesta jatkokehittämistä ja seuraavia tuotteita varten. Hankkeessa myös suojataan uusin patentein hankkeen aikana kehitettyjä uusia teknologioita.”

Uusia patentteja ei ole tullut, ja sen yhden ainoankin patenttihakemuksen kanssa näyttää olevan suuria vaikeuksia. Yrityksen innovatiivisuuden hyvä mittari on patenttien määrä. (Nokiaa arvostettiin aikanaan sen suuren patenttisalkun vuoksi.)

Lupaus uusista työpaikoista helpottaa julkisen tuen saantia. Uusien työpaikkojen suunniteltu määrä Asmo Solutionsissa oli 3 ja työllistyvien naisten määrä oli 1. Toteutunut: 0/0.

Kuvauksen lopussa arvioidaan kestävää kehitystä. Ekologinen kehitys -kohdassa annetaan arvosana 10 luonnonvarojen käytön sekä välittömään että välilliseen kestävyyteen.

”ASMO-latureita käyttämällä säästetään sähköä, jota kautta [säästetään] luonnonvaroja.”

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen: välitön 10 ja välillinen 9.

”ASMO-laturin käyttäminen hidastaa ilmastonmuutosta, jota kautta sen aiheuttamat riskit vähenevät.”

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen): välitön 10 ja välillinen 10.

”Sähköä kuluu vähemmän käyttämällä ASMO-laturia, joten kasvihuonekaasut, jota sähköntuotanto luo, vähenee.”

Ympäristöosaaminen: välitön 10 ja välillinen 10

”ASMO-laturin yleistyminen muokkaa ihmisten käsitystä ympäristöystävällisempään suuntaan .”

Tuon pajunköyden syöttäminen sai Ely-keskuksen myöntämään Asmo Solutionsille tukea. Asmo Solutionsin piti seuranta-aikana (17.3.2015 – 1.7.2016) luoda kolme uutta työpaikkaa, mutta ainoatakaan ei syntynyt.

Edellä kuvatun mukaisesti Asmo-laturi

- säästää sähköä, jota kautta [säästetään] luonnonvaroja
- hidastaa ilmastonmuutosta, jota kautta sen aiheuttamat riskit vähenevät
- vähentää kasvihuonekaasuja, jota sähköntuotanto luo

Tämä on kuitenkin paras: ”Hankkeen nimi: ASMO-laturin kehittäminen maailman markkinoille”

Maailman markkinoille..? Mitähän ihme satuja Ely:n virkailijoille oli oikein syötetty? Sitäkö, että Asmo-laturi valloittaisi maailman, myynnin määrä mitattaisiin miljoonissa (ellei peräti miljardeissa) ja uusia työpaikkoja syntyisi sitten myöhemmin, kun ”maailman markkinoiden” valloittamisen alkuun olisi päästy, satoja tai jopa tuhansia..?

Tämä on vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla ja millaiseen skeidaan verovaroja haaskataan.

Maailman markkinoille...

maanantai 28. marraskuuta 2016

Asmo-laturin testaaminen

Jotta Asmo-laturin markkinointi vaikuttaisi edes vähänkin uskottavalta, Asmo Solutionsin pitäisi tehdä kaksi erillistä testiä, joissa mitattaisiin Asmo-laturin ja vertailulaturin energiankulutus ja lämpeneminen. Molempien laturien energiankulutusta seurattaisiin tallentavalla Wh-mittarilla, ja laturien kuormina olisivat laturien nimellisvirtojen mukaiset keinokuormat, joita kytkettäisiin päälle ja pois tietyn ohjelman mukaisesti.

Testi paljastaisi:

1) Laturien hyötysuhteet: P(dc)out / P(ac)in

2) Vertailulaturin tyhjäkäyntitehon ja -energian

Toisessa testissä latureita kuormitettaisiin jatkuvasti nimellisvirralla, ja laturien lämpötilat mitattaisiin. Testiä toistettaisiin nostamalla ympäristön (laturien) lämpötilaa portaittain tiettyyn loppulämpötilaan asti, esim. +55 C, joka on erään gsm-puhelimen suurin sallittu käyttölämpötila. Jos kerran puhelinta voidaan käyttää tuossa lämpötilassa, laturin pitäisi myös kestää sama lämpötila, vaikka tuollainen käyttötilanne onkin melko epätodennäköinen.

Lämpötilan nostaminen jäljittelisi ns. nopeutettua vanhenemista, ja laturit täytyisi pitää tässä lämpötilassa riittävän kauan aikaa. Laturin pintalämpötilan suuruus kertoisi laturin lämpösuunnittelun onnistumisesta. Lieneekin selvää, että Asmo-laturin pintalämpötila olisi korkeampi, mutta vaikka siitä ei savu nousisikaan, se todennäköisesti vikaantuisi aikaisemmin liian korkean lämpötilan aiheuttaman komponentin rikkoontumisen vuoksi.

Koska tämä olisi lopputulos, Asmo Solutions ei tietenkään julkistaisi testitulosta, jos yleensä edes tekisi testin. Testin pitäisikin siksi tehdä jokin puolueeton testaaja. Jos Asmo Solutions toimisi korrektisti, sillä pitäisi olla esitettävään tällaisen testin tulokset väitteidensä tueksi. Mutta koska Asmo Solutions tiennee testin lopputuloksen, testiä ei ole teetetty, ja Asmo Solutions tyytyy markkinoimaan laturiaan väitteillä, joita se ei pysty todistamaan oikeiksi ja jotka eivät siten ole todenperäisiä.

Kuluttajien pitäisi vaatia Asmo Solutionsilta testituloksia yrityksen väitteiden tueksi, ennen kuin he tekevät päätöksen ostaa Asmo-laturin, joka on – todettakoon se vielä kerran – sikahintainen eikä missään nimessä hankintahintansa arvoinen.

Puolueettomasti tehty testi paljastaisi:

1) Vakiolaturin tyhjäkäyntiteho on mitätön, eikä sillä ole rahallisesti mitään merkitystä.

2) Asmo-laturin lämpösuunnittelu on vakiolatureita huonompi, mikä tekisi siitä mahdollisesti palovaarallisen tilanteessa, jossa verkkojännitteen katkaisu ei toimisi halutulla tavalla – esim. puhelimen akun vian tai muun syyn vuoksi.

Lapsellekin pitäisi olla selvää, että latureita valmistavat yritykset, jotka ovat vuosikymmenien ajan toimittaneet erilaisia verkkolaitteita laitevalmistajille, omaavat paremman osaamisen alallaan kuin oululainen noviisi. Olisi kerta kaikkiaan uskomatonta, jos Asmo Solutions olisi osannut suunnitella ja valmistaa teknisesti paremman laturin kuin alan konkarit.

Puolueeton testi veisi pohjan Asmo Solutionsin väitteiltä Asmo-laturin energiansäästöstä ja paloturvallisuudesta ja tekisi Asmo-laturin hankinnan täysin kannattamattomaksi.

Koska laturi on ns. kestokulutushyödyke, sen oletettu käyttöikä on useita vuosia. Valmistajat tekevät tavallisesti tuotteilleen kestotestejä, joilla ne voivat varmistua, että tuote kestää oletetun ajan vikaantumatta. Vikaantuvien tuotteiden valmistaminen tietää valmistajille kustannuksia takuukorvausten vuoksi, ja huonolaatuinen tuote mustaa vähitellen valmistajan maineen.

Asmo Solutionsin ainoa testi taitaa olla kokoonpanon jälkeen tehtävä toimintatesti, jolla varmistetaan, että laturi toimii eli kokoonpanossa ei ole tehty virheitä ja komponenteissa ei ole vikaa. Tuskinpa edes Asmo Solutions ottaisi sitä riskiä, että se pakkaisi testaamatta suoraan hihnalta tulevat laturit.


P. S. 17. marraskuuta facebook-sivulle jätetyt kysymykset on nyt poistettu vastaamatta niihin, mitä blogissa aikaisemmin ounasteltiinkin. Tekstissä todettiin: ”On vain ajan kysymys, milloin viesti poistetaan.”

”Kysymykset käsittelevät juuri sellaisia asioita, joista blogi on helmikuusta lähtien kirjoittanut. Ne ovat Asmo Solutionsille erittäin pahoja vastattavia, koska totuudenmukainen vastaaminen tarkoittaisi sitä, että Asmo-laturi on kaikkea muuta kuin mitä yritys on tähän asti väittänyt. Vilpillinen vastaaminen puolestaan todistaisi Asmo Solutionsin valehtelun.”

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

As Oy Åströmin Puisto

Rakennusliike Hartela on aloittanut ns. Åströmin alueen viimeisen kerrostalon ennakkomarkkinoinnin. Alueella sijaitsee kaksi valmista 6-kerroksista rakennusta, joita täydentämään uusi rakennus tulee.

Esitteessä Hartelan rakennelmia kuvataan varsin lennokkaasti, vaikka niissäkin toteutunee aiemmin todettu rakennusalan paha kolminaisuus: huono suunnittelu, huono laatu ja kova hinta.

”Åströmin Rantaraitin persoonalliset kerrostalot sijaitsevat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti yhdellä Oulun arvokkaimmista alueista.”

Åströmin Rantaraitti..? Tämä onkin uusi termi. Niin meren- kuin joenrantaa ei ole lähimaillakaan. Rakennusten edustalla on vain entinen sähkölaitoksen ja vesisahan patoallas, joka on vielä menettänyt kokoaan vuosikymmenten saatossa. Ehkäpä ”rantaraitti” viittaa sitten tuohon altaaseen...

”Alueelle antaa leimansa 1800-luvun loppupuolella aloittaneen Åströmin nahkatehtaan säilyneiden rakennusten perintö ja laaja yleisesti Hupisaariksi kutsuttu puistoalue puroineen ja valkeine siltoineen.”

Nahkatehdas aloitti toimintansa jo vuonna 1863. Ne harvat rakennukset, jotka ovat säilyneet, on kaikki rakennettu 1900-luvun puolella.

Rakennusten ja ympäristön halutaan näyttävän tällaisilta ostajaehdokkaiden silmissä. Åströmin Puisto sijaitsee vasemmalla. Patoaltaan reuna on pengerretty ja arvattavasti myös aidattu, jotta kukaan ei putoaisi altaaseen. Kylmän kylvyn siinä ainakin saisi, vaikka allas ei taida kovin syvä ollakaan. Hartela on saanut keinotekoisessa esitekuvassaan kerrostalot ja alueen näyttämään melko siistiltä, mutta totuus on kuitenkin toinen.


Alue näytti tältä lokakuussa. Åströmin Puisto kohoaa pysäköityjen autojen kohdalle.


Hyvällä tahdollakaan ei voi oikein yhtyä Hartelan väitteeseen siitä, että ”kerrostalot sijaitsevat maisemallisesti [- - -] yhdellä Oulun arvokkaimmista alueista”, mitä epäilyä tukee kauempaa otettu kuva.


Koska kolmen rakennuksen maa-alue on pieni, rakennukset oli pakko sijoittaa lähelle toisiaan. Ne sijoittuvat vanhan patoaltaan paikalle, jota on aikojen saatossa ja eri vaiheissa täytetty. Vielä viime vuosisadan alkupuolella allas ulottui lähes nykyiseen Kasarmintiehen saakka. 1920-luvun lopulla otetussa kuvassa altaan suuri koko näkyy hyvin. Patoallas täytti liimatehdas- ja konttorirakennuksesta (nykyinen taidemuseo) keskustaan päin suuntautuvan alueen.


Mainittakoon esitteestä vielä: ”Valaistus energiaa säästävällä LED-tekniikalla.” Kumma kun asuntoja ei tulla varustamaan ”energiaa säästävillä” ja ”paloturvallisilla” Asmo-latureilla..? Sehän olisikin loistava myyntivaltti... ja lisäisi vielä entisestään Åströmin Puiston vetovoimaisuutta.

lauantai 26. marraskuuta 2016

Asmo-laturi Aamulehdessä

Eräs blogin seuraaja antoi vinkin seuraavasta jutusta. Oulun 1 -blogin maine näyttää kiirineen jo Rieväkylään asti...

Tamperelainen sosialidemokraatti (jonka nimellä ei ole väliä) esittelee blogissaan mielipidekirjoitusta, joka oli julkaistu 27.6.2016 Aamulehdessä. Kirjoituksen otsikko on

”Suomella on kaikki avaimet olla edellä tekniikan hyödyntämisessä”

Neljäs kappale on jotakin, joka kiinnostaa aivan erityisesti oululaisia:

”Suomi tarvitsee Asmo Salorannan tapaisia yrittäjiä, jotka ovat keksinnöillä puhuttaneet maailmaa, mutta pitävät tuotannon Suomessa. Saloranta keksi puhelimen laturin, joka säästää sähköä ja ehkäisee paloturmia. Kiinalaiset halusivat palavasti tuotetta, mutta Saloranta päätti pitää tuotannon Suomessa. Kuinka monta vastaavaa keksintöä maamme vetolaatikoissa on tällä hetkellä?”

Puhuttaneet maailmaa..?

Nämä ”puhutetut” odottavat nyt IndieGogo-ennakkomaksunsa palautusta.

...säästää sähköä ja ehkäisee paloturmia

Saavutettavaa todellista säästöä tai paloturmien ehkäisykykyä ei ole todistettu millään tavalla.

Kiinalaiset halusivat palavasti tuotetta...

Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Asmo-laturin kokoonpanoako – mutta miksi ihmeessä kiinalaiset olisivat halunneet valmistaa parituhatta Asmo-laturia? Ja vielä oikein palavasti...

Kuinka monta vastaavaa keksintöä maamme vetolaatikoissa on tällä hetkellä?

Toivottavasti ei enää yhtään. Yksi Asmo-laturi riittää meille aivan hyvin.

Kukahan tuollaista puppua oli syöttänyt Mansen demarille?perjantai 25. marraskuuta 2016

Valhe, emävalhe, Asmo-laturi

Vaikka Asmo-laturin IndieGogo-sivua onkin ajoittain tullut silmäiltyä, alla esitettyyn hämäykseen ei ollut aikaisemmin tullut kiinnitettyä huomiota. Reiska huomautti siitä, ja tottahan se on: se on täydellistä huijausta!

IndieGogon kautta laturia ei voi enää tilata, ja viimeisin tilaus näyttää olevan kolme kuukautta vanha. Joka tapauksessa IndieGogossa oleva animaatio oli varmasti se, joka sai niin monet tarttumaan koukkuun ja tilaamaan Asmo-laturin. Tuohan halpaan meni varmastikin myös newyorkilainen urologi, jonka epäonnisesta kaupankäynnistä Asmo Solutionsin kanssa on blogissa kerrottu aikaisemmin.

Kyse on tästä huijauksesta. Ensimmäisessä kuvassa on esitetty vakiolaturin oletettu tehonkulutus latauksen aikana, mikä lieneekin oikeanlainen, koska siinä esitetään vain suhteellinen teho.


Sitten kun puhelin irrotetaan laturista, jolloin akun lataaminen päättyy katsomatta siihen, oliko akku varautunut täyteen, tehonkulutus näyttää pysyvän aivan samana kuin lataustapahtuman aikana. Aika ihmeellistä!


Animaatiolla halutaan ilmeisestikin kertoa, että vakiolaturi kuluttaa aina sähköä ja vielä niin ihmeellisesti, että kaikki verkosta tuleva sähköenergia muuttuukin lämmöksi laturissa (joka sitten riittävän paljon kuumentuneena polttaa talon maan tasalle) eikä siitä yhtään riitä akun varaamiseen.

Jos tällaista valhetta esitetään ja nettimaailmassa on riittävä määrä lapsenuskoisia, jotka näyttävät uskovan mitä tahansa, ei ole ihme, että Asmo-latureita tilattiin ennakkoon niinkin paljon IndieGogossa. Tämäntapainen mainonta rikkoo kaikkia markkinoinnin sääntöjä: se on täysin perätön ja absurdi.


torstai 24. marraskuuta 2016

Tiukkoja kysymyksiä Asmo Solutionsille

Asmo Solutionsin fb-sivulle oli viime torstaina jätetty kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastattu ja joihin ei arvattavasti tulla koskaan vastaamaankaan. On vain ajan kysymys, milloin viesti poistetaan. Koska kysymykset ovat englanniksi, ne tavoittavat myös muunmaalaiset seuraajat.

Hello, can you please answer these questions:

1) Do you have patents on this product or just patent pending
 
2) Can you confirm that the charger saves less than 1 EUR/year when compare to a reasonably modern standard charger which comes with your phone purchase?

3) Can you point to some independent study that your charger is more safe than a standard charger?

4) Can you point to a study where the fire hazard of a standard charger is explained with numbers? Thanks!


Kysymykset käsittelevät juuri sellaisia asioita, joista blogi on helmikuusta lähtien kirjoittanut. Ne ovat Asmo Solutionsille erittäin pahoja vastattavia, koska totuudenmukainen vastaaminen tarkoittaisi sitä, että Asmo-laturi on kaikkea muuta kuin mitä yritys on tähän asti väittänyt. Vilpillinen vastaaminen puolestaan todistaisi Asmo Solutionsin valehtelun. Se on ikään kuin pattitilanne.

Patenttikysymykset tuskin kiinnostavat potentiaalisia ostajia tippaakaan, mutta kysymyksiin 2–4 liittyviin asioihin Asmo-laturin markkinointi juuri perustuu, ja ne ovat seikkoja, joiden vuoksi moni oli tilannut Asmo-laturin. Vastukset niihin kiinnostaisivat laturin hankintaa harkinneita.

Asmo Solutionsin sensuurilinja näkyy alla olevassa kuvassa. Eräs seuraaja oli lisännyt fb-sivulle linkin Oulun 1 -blogiin, mutta sitä ei enää ole siellä. Tämä todistanee sen, että uusi Some Asioiden Hoitaja on palkattu ja hän on heti päässyt tositoimiin.


keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Slush 2106

”Aloittelevien” yritysten teknotapahtuma Slush 2016 järjestetään ensi viikolla Helsingissä (niin kuin aina ennenkin). Tavallisella kansalla saattaa olla sellainen käsitys, että tapahtumaan kutsuttaisiin yrityksiä ja se olisi jonkinlainen kunnianosoitus kutsutuille, mutta käsitys on väärä. Mukaan pääsee jokainen ”yritys”, joka maksaa muutaman sadan euron hintaisen pääsylipun – tai pitäisikö sanoa ”kynnysrahan”?

Wikipedia:

”Slushin tavoitteena on saattaa yhteen kansainvälisiä kasvuyrityksiä, sijoittajia ja mediaa sekä auttaa yrittäjiä menestymään ja nostamaan yrityksensä maailman parhaaksi valitsemallaan toimialalla.”

Maailman parhaaksi valitsemallaan toimialalla? Mikä yritys haluaa tämän tittelin omakseen laturialalla? Olisiko kenties Oulussa sopivia ehdokkaita?

Kuten Earlight Swindle -sivusto vanhemman tekstin kommentissaan mainitsikin, Oulun mainetta ja kunniaa on siellä puolustamassa – vai pitäisikö rehellisyyden nimissä sanoa pilaamassa? – mm. ”energiapihistä ja paloturvallisesta” laturistaan tunnettu Asmo Solutions.

Asmo Solutionsin mainoslause Slushin sivulla:

ASMO INNOVATIONS SOLVE PROBLEMS FOR SAFER, GREENER, AND MORE CONVENIENT LIVING

Tämä alkaa jo mennä liian pitkälle. Mitä ihmettä: innovations? Monikkomuoto. Minkä ihmeen vuoksi? Onko jotakin muutakin olemassa kuin Asmo-laturi?

Safer? Greener? More convenient living? Kuka oikein uskoo näitä satuja..?


Tämä taitaa vain olla ajan henki nykyaikana. Kaikenlainen liioittelu ja jopa valehtelu näyttää olevan yleisesti täysin hyväksyttävää – ja siihen jopa kannustetaan. Samaa tekevät toki monet muutkin, vaikka tapahtumassa on varmasti mukana myös yrityksiä, joiden tuote on hyvä ja kaukana huijauksesta, vaikka suuri osa yrityksistä tuotteineen ja palveluineen kuuluisi paremminkin Flush WC -tapahtumaan.

Viime vuosisadan alun eräs huijauskeino oli myydä olemattoman eteläamerikkalaisen kaivosyhtiön osakkeita. Laitonta se tietenkin oli, mutta huijareita oli vaikea saada kiinni ja oikeuden eteen, ja tuskinpa monikaan viitsi julkisesti myöntää olleensa niin tyhmä, että antautui huijattavaksi. Mikään ei ole oikeastaan muuten muuttunut vuosisata myöhemmin kuin että siitä on nykyisin tehty täysin laillista. Entisaikojen huijarit ovatkin nykyään startup-yritysten perustajia ja huijattuja kutsutaan hienosti sijoittajiksi, joista suuri osa lieneekin niin tyhmiä, että eivät edes huomaa tulleensa huijatuiksi. Ja kaikki ovat tyytyväisiä – vai ovatko?

Valkee keräsi 7,4 miljoonan euron sijoituspotin vuonna 2013. Nämä ”sijoittajat” saivat tiettävästi vastineeksi rahoilleen osan korvavalofirman omistuksesta. Nyt kun sijoituksen arvo lähestyy asymptoottisesti nollaa eikä Valkee ole koskaan maksanut osinkoa omistajilleen, voidaan ilman minkäänlaista ivaa todeta, että sijoitus ei tainnut olla aivan paras mahdollinen...

maanantai 21. marraskuuta 2016

Onko akateeminen oppiarvo tae älykkyydestä tai kyvystä hahmottaa asioita eli nähdä niiden keskinäiset mittasuhteet?

Vastaus on: ei ole. Hahmotuskyvyllä tarkoitetaan tässä kykyä välttää olemasta liian ”sinisilmäinen” eli alttiutta joutua kaikenlaisten huijareiden uhriksi.

Parantaisiko sitten ikä ja sen mukana tullut ”elämänkokemus” tuota hahmotuskykyä? Voisi tietenkin kuvitella, että se olisi opettanut tiettyä varovaisuutta ja elämän perusasioita siitä, että kaikki ei aina ole aivan sitä, miltä näyttää, ja että on olemassa henkilöitä, joista voisi sanoa lapselle, että ”hän on vain ahne aikuinen”.

Asmo Solutionsin IndieGogo-sivulla on yhdysvaltalaisen ennakkotilaajan palaute siitä, että hän ei neljästä Asmo Solutionsiin lähettämästä huomautuksestaan huolimatta ollut saanut ennakkomaksuaan takaisin. Peruutuksen syynä on se, että Asmo Solutions ei ole kykenevä toimittamaan tilaajalle US-mallin Asmo-laturia.

Tämä tuntuu kyllä hieman oudolta, koska ainoa ulkoinen ero pienten eurooppalaisten ja amerikkalaisten sähkölaitteiden välillä on vain erilainen pistotulppaosa. Asmo-laturin kerrotaan toimivan jännitealueella 100–230 VAC, joten Yhdysvalloissa käytettävän alemman jännitteenkään ei pitäisi olla syynä siihen, että US-malli ei kuulu Asmo Solutionsin valmistusohjelmaan. Ehkäpä Yhdysvaltojen korkeampi taajuus (60 Hz) on liikaa Asmo-laturille..? Todellinen syy taitaa kuitenkin olla VoltStar, joka pitää Asmo-laturit pois liittovaltiosta.

Palautteen on antanut New Yorkissa urologina toimiva 63-vuotias nainen, joka oli viime vuonna tilannut ja maksanut ennakkoon 65 USD. Siellä on nyt sähköpostiosoite koko nettikansan nähtävänä. Lisäksi SK pyytää viestin poistamista, mutta kuten näkyy, se on joko mahdotonta tai sitä ei haluta tehdä. SK antanee omasta puolestaan kieltävän vastauksen otsikon kysymykseen.


Viesti poimittiin muutama päivä sitten, ja sen mukaan Asmo Solutions oli luvannut tehdä palautuksen jo kuusi viikkoa aikaisemmin sitä kuitenkaan tekemättä. Onko Asmo Solutions (kaiken aikaisemmin kuvatun pahan lisäksi) myös valehtelija?

Miten voi olla mahdollista, että tuon ikäinen henkilö, joka on olevinaan muka jokin erikoislääkäri, saattoi uskoa satuja ja tilata kaksi kappaletta Asmo-latureita, joiden ”hyödyllisyys” on jo niin monesti todettu blogissa, että sen toistaminen vielä on turhaa? Mitä mahtoi liikkua SK:n päässä hetki ennen tilauspäätöstä? Voisiko olla mahdollista, että hänellä on dementia, joka hyvin todennäköisesti uhkaisi myös potilasturvallisuutta, tai jokin muu neurologinen sairaus, jota ei vielä ole diagnosoitu?

Jos tilaaja olisi ollut parikymppinen, jonka koko maailma sijoittuu internetiin, asian voisi paremmin ymmärtää. Ennakkotilaajista suurin osa lieneekin tätä internersukupolvea, jota on kasvatettu juuri tätä ”suurta tehtävää” varten eli tulla huijatuksi jonkun koijarin taholta.

Jos Asmo Solutions väittää laturiaan joksikin muuksi kuin mitä se todellisuudessa on, olisiko väärin kuvata tätä toimintaa sanalla huijaaminen tai huijaus? Sen energiansäästö on niin mitätön, että on varmastikin harhaanjohtavaa väittää sen säästävän energiaa tai edes puhua vihreistä arvoista. Myöskään sen paloturvallisuudesta verrattuna normilaturiin ei ole mitään todisteita.

Tämä alkaa entistä enemmän muistuttaa Valkeeta. Ensin kehitettiin korvavalo, ja jotta kauppa alkaisi käydä, Valkeen piti alkaa tehdä ”testejä” ja ”tutkimuksia”, jotka olisivat näyttäneet toteen sen, että korvavalo vaikuttaa erinäisiin psykiatrisiin ja neurologisiin vaivoihin, mutta kuten historia on osoittanut, Valkeen rahoittamat testit olivat enimmäkseen vääristeltyjä, ja yksikään puolueeton tutkimus ei tukenut ainoatakaan Valkeen väitettä.

Asmo Solutions ei edes yrittäkään todistaa väitteitään oikeiksi, ja arvatenkin siitä syystä, että se olisi käytännössä täysin mahdotonta. Mitenpä se voisi osoittaa, että vakiolaturi olisi palovaarallinen?

Joku totesi kerran jossakin, että tyhmyyden määrä on vakio maailmassa, mutta se vaihtelisi ajallisesti ja paikallisesti jatkuvasti. Näyttää kuitenkin siltä, että absoluuttisella asteikolla tarkasteltuna globaalin tyhmyyden määrä kasvaa jatkuvasti.

sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Oulujoen Siltavahti

Rakennusliike Rakennusteho rakentaa Kasarmintielle 16-kerroksisen asuinrakennuksen, johon tulee 80 huoneistoa, ja se on suunnilleen samankokoinen kuin aikaisemmin esitelty Puistovahti. Sanonta ”ei kaksi kolmannetta” toteutuu Oulun asuntorakentamisessakin, ja niinpä kolmas 16-kerroksinen nousee Toppilaan. Vaikka kaikilla on eri rakentaja, mistään kilpailusta – niin hinnan kuin laadunkaan suhteen – ei voida puhua – rakennusalasta kun kerran on kysymys.

”Veistoksellinen Oulujoen Siltavahti siintää kauas ja piirtyy osaksi tulevaisuuden Oulun profiilia. Kunnianhimoisesti toteutettu Siltavahti symboloi halua saattaa Oulu nousuun omin voimin.”

Pitäisi olla tietenkin ”rahanhimoisesti toteutettu Siltavahti...”

Siltavahdissa toteutuu jälleen kerran se, mikä on tyypillistä nykyajan rakentamiselle – eräänlainen paha kolminaisuus: huono suunnittelu, huono laatu ja kova hinta.

Rehellisesti sanoen Siltavahdista tulee mieleen meressä toimiva öljynporaustorni, ja sen vuoksi Rakennustehon kannattaisikin harkita nimen muuttamista Oulunjoen Poraustorniksi.


Lasia ja kevyitä metallirakenteita. Mitä sitten tapahtuu, kun mahdoton muuttuukin mahdolliseksi ja Oulua ravistelee viiden magnitudin maanjäristys? Parvekelasitukset varisevat alas kuin syksyn lehdet. 50 metrin korkeudesta putoava lasi tekee todella pahaa jälkeä...


Kyllähän Poraustorni pistää silmään kauempaakin, mutta tuskinpa kukaan voisi sanoa, että se istuu maisemaan.


Rakennustehon korulauseita: ”16-kerroksisesta Siltavahdista avautuvat Oulun monimuotoisimmat näköalat niin joen yläjuoksulle kuin merelle ja kaupungin yli. Harkitusti sijoitetut parvekkeet ovat kerrostasosta riippuen aina parhaiden näkymien suuntaan.”

Niinpä tietenkin! Mitenpä nyt muutenkaan sitä voisi kuvailla. Reiska kertoi asuneensa poikasena jokivarressa ja voi vakuuttaa, että niin joessa kuin muussakin maisemassa ei juurikaan ole mitään katseltavaa. Asia on nykyisin pikemminkin päinvastoin, koska vuosikymmeniä sitten alueella oli paljon vähemmän rakennuksia ja enemmän luonnontilaista maisemaa.

Tämä on huippu: ”Tässä on historiallinen mahdollisuus valita koti tulevassa arvorakennuksessa, josta kasvaa uuden Oulun symboli!” Jos Oulussa löydetään joskus öljyä, siitähän voisi silloin hyvinkin tulla symboli öljylöydölle.

Yllättävää kyllä mutta noin puolet huoneistoista on jo myyty. (Eihän sitä tietenkään muuten olisi jo alettu rakentaa.) 13. kerroksen 44 neliön esimerkkikaksio on ahdas niin kuin saattaa hyvin kuvitella. 200 000 euroa on paljon tuosta tilaihmeestä. Asunnon pohja on huono: vähäisistä neliöistä peräti 8,5 tuhlataan eteiseen, jossa ne menevät täysin hukkaan. Tämän huoneiston ostajan ei kannata olla taikauskoinen...


Huoneistosta tulee mieleen huoneistohotelli. Makuuhuoneessa, keittiössä ja eteisessä on alaslaskettu katto, jossa kulkee lvi-tekniikkaa ja joka on useimmiten ja varsinkin pienissä asunnoissa aina häiritsevän näköinen.

Tässä rakennuksessa on sentään kaksi hissiä. Oulun oikea siltavahti piti tosin kortteeriaan toisen sillan kupeessa, mutta mennyt on mennyttä...

perjantai 18. marraskuuta 2016

Tuoko Asmo-laturi todellisuudessa mitään säästöä?

Business Insider Nordic -verkkojulkaisu (josta tuskin juuri kukaan on koskaan kuullutkaan) tarjosi pari päivää sitten Asmo-laturille maksutonta mainontaa.

Lainaus artikkelista: ”Energy saving. If all the world’s seven billion smartphones used an Asmo charger, it would save some two nuclear plants worth of energy per year.”

Tuossa toistui jälleen maininta kahdesta ydinvoimalasta. Jos laskelmissa käytetään tulevan Olkiluoto 3:n tehoa, 1600 megawattia, kahden laitoksen (reaktorin) yhteisteho on siten 3200 MW. Kun teho jaetaan kaikkien ”vaarallisten” laturien lukumäärällä, 7 miljardilla, saadaan 3 200 000 000 / 7 000 000 000 = 0,46 W eli 460 milliwattia.

Asmo Solutionsin mukaan tavallinen laturin tyhjäkäyntiteho on siten 460 milliwattia, joka on tosin monta kertaa todellista suurempi. Mutta jos pitäydytään tuossa 460 milliwatissa, voidaan laskea vuosikulutuksen (energian) suuruus, joka saadaan tutusta yhtälöstä teho kertaa aika eli E = Pt.

8760 h x 0,46 W = 4,0 kWh.

Yksittäisenä energiana se saattaa tuntua suurelta, mutta se on koko vuoden tasatehon integraali. Jos sähkö hinta veroineen ym. kuluineen on 12 snt/kWh, Asmo Solutionsin väittämän vakiolaturin kulutuksen mukainen kustannus vuodessa on ”niinkin suuri summa” kuin 48 senttiä. Mutta jos kulutuslukemana käytettäisiin oikeampaa arvoa, vuosikustannus olisi silloin viisi tai kymmenen kertaa pienempi, eli puhuttaisiin joistakin sentistä.

Jos talous on tiukassa ja muutaman sentin säästöllä olisi todellista merkitystä, taloudellisempi tapa sen saavuttamiseksi olisi jokin muu kuin Asmo-laturin ostaminen 40 euron hintaan.

Asia lienee kuitenkin niin, että useimmat irrottavat laturin pistorasiasta käytön jälkeen, jolloin luku 7 miljardia pienenee vähintäänkin yhden dekadin verran ja ”energiaa hukkaavien” laturien lukumäärä on enää noin 700 miljoonaa. Tuolloin kaksi ydinvoimalaa pahimman Asmo Solutions -skenarion mukaan kutistuukin yhdeksi keskinkertaiseksi hiilivoimalaksi, mutta jos käytetään oikeampaa tyhjäkäyntitehoa, maailman kaikkien laturien korvaaminen naurettavalla Asmo-laturilla tarkoittaisi sitä, että tuolloin voitaisiin luopua jostakin pienestä varavoimalaitoksesta, joka käyttää polttoaineenaan polttoöljyä tai maakaasua. Toki tuokin laitos tuottaa ”haitallisia” CO2-päästöjä silloin harvoin, kun se on käynnissä...

Vaihtoehto Asmo-laturille

Jos tarpeeton energiankulutus (vaikka se ei olekaan kovin todellinen) tai palovaara (joka myöskin on melko epätodennäköinen) vaivaa mieltä, sen voi ratkaista paljon helpommin kuin ostamalla sikahintaisen Asmo-laturin. Useimmat tavaratalot myyvät kellokytkimiä, joihin voidaan asettaa halutut kytkentäajat.


Tuolla saadaan tarpeetonta tyhjäkäyntiaikaa lyhennettyä jopa 75 prosenttia ja saavutettava ”säästö” on sen mukainen. Kellokytkimen hinta on noin neljä euroa, joka on vain kymmenesosa Asmo-laturin hinnasta.

Aina voidaan toki pohtia kellokytkimen omaa sähkönkulutusta, joka kuitenkin on olemassa, vaikka se onkin hyvin pieni. Olisiko tässä uusi projekti Asmo Solutionsille siinä vaiheessa, kun Asmo-laturin myynti alkaa sakata: kellokytkin, joka on energiapihi ja joka on myös paloturvallinen?

Toinen vaihtoehto Asmo-laturille

Reiska ehdotti tällaista vaihtoehtoa. Ostetaan Biltemasta kytkimellinen johto (2,59 €) ja


jatkopistorasia (1,99 €).


Johto yhdistetään pistorasiaan. Tuo antaa tosin mahdollisuuden käyttää sitä ns. vaarallisissa käyttöolosuhteissa, jolloin se ei olisi noissa tiloissa sähköturvallisuusmääräysten mukainen. Joka tapauksessa laturi saadaan kytkimellä katkaisemalla helposti jännitteettömäksi.

Toinen vaihtoehto olisi ostaa valmis eurojatkojohto


ja liittää sen väliin kytkin haluttuun kohtaan. Sitä voisi silloin käyttää kaikissa tiloissa.


Reiska mainitsi vielä kolmannen vaihtoehdon: maadoitettu johto, jonka voi ostaa valmiina tai tehdä itse, maadoitettu jatkopistorasia ja maadoitettu välikytkin (jossa on mahdollista jatkaa maadoitusjohdin). Tällaista kytkinjohtoa voisi sitten käyttää kaikkialla kaikkien laitteiden kanssa.

Kytkinjohdon hinnaksi tulisi noin viisi euroa vaihdellen hieman eri vaihtoehdon mukaan. Yhden Asmo-laturin hinnalla näitä voi näperrellä koko suvulle, ja ovat varmasti kestävämpiä ja luotettavampia kuin Asmo-laturi.

torstai 17. marraskuuta 2016

Hallituskatu 1970-luvulla

Reiska löysi vanhan postikortin, joka esittää Oulun Hallituskatua aseman suuntaan 1970-luvun alussa. Kuva oli otettu loppukesästä hämärän jo laskeuduttua. Ajovalojen pitkistä viiruista päätellen kuvan valotusaika oli ollut useamman sekunnin pituinen.

Risteyksessä ei vielä ollut liikennevaloja. Klubitalossa toimi Helios-valokuvausliike. Klubitalon katolla oli ”asiaankuuluvasti” Klubi-savukkeen valomainos, jossa lukee ”KLUBI on kevyt” ja ”KLUBI piristää”. Vuoden 1978 tupakkalain vuoksi valomainos sammui ja poistui katolta.


Mikään muu video ei sovi aiheeseen paremmin kuin Hullujussin Polta tupakkaa.


tiistai 15. marraskuuta 2016

Asmo Solutionsin saama palaute IndieGogossa

Asmo Solutions on saanut kielteistä palautetta Asmo-laturista IndieGogossa. Kun tietää, että suuri osa tukijoista ei viitsi valittaa (koska arvatenkin kokee sen hyödyttömäksi), palautteen määrä edustanee vain jäävuoren huippua.

”you kept my funds and didn’t send merchandise”

Turhautunut odottaja oli ilmeisestikin havainnut, että joku toinen oli jo saanut Asmo-laturin – mutta miksi minä en..?

”never received refund, you are reported to paypal, indiegogo and my credit card”

Tukija oli vaatinut maksun palauttamista, mutta koska ei ollut saanut sitä, hän oli (tekstin mukaan) ilmoittanut siitä PayPaliin, IndieGogoon ja luottokorttiyhtiöön (missä päin maailmaa se sijaitseekin). Tämä on jo pahempi tapaus Asmo Solutionsin kannalta. Rettelöinti PayPalin ja luottokorttiyhtiön kanssa saattaa tarkoittaa sitä, että nettimyynnin maksunperintä noiden tahojen kautta voi tuottaa tulevaisuudessa vaikeuksia. IndieGogolla ei ole enää niinkään väliä...

”Received mine & seems to be working. Took a while but I’m happy with it. Found a bug/feature: if you unplug your device and immediately after the charger switches off plug in another device, power will not turn on. The window is only a few seconds, but if an unsuspecting user does this, they might think it’s a defect and be quite unhappy finding their device without power…

Mitä ihmettä? Bugi Asmo-laturissa! Tämäpä on hauskaa. Tämä kertoo Asmo-laturin tuotekehityksen surkeasta tasosta. Kyseessä tuskin on mikään vika yhdessä laturissa, vaan luultavasti se on Asmo-laturin ”ominaisuus”.

”I was promised a refund as the equipment is not compatible with US, no refund posted after 3 submissions of information requested. PayPal alerted.”

Tämä tukija oli myös tehnyt valituksen PayPaliin, koska ei ollut saanut rahojaan takaisin huolimatta kolmesta pyynnöstä.

Tämä kertoo Asmo Solutionsin ylimielisestä asenteesta tukijoita kohtaan, vaikka lieneekin heidän ansiotaan, että Asmo-laturin taru on edennyt näinkin pitkälle...

Asmo-laturin patentin tilanne

Blogilta tiedusteltiin, mikä on Asmo-laturin patentin tilanne tällä hetkellä. Aikaisemmassa artikkelissa kerrottiin patenttihakemuksen eteen tulleista esteistä, joiden perusteella näytti siltä, että tärkeimmistä hakemuksen vaatimuksista jouduttaisiin luopumaan, jotta hakemuksen käsittely voisi jatkua, mutta toisaalta tärkeimmistä vaatimuksista luopuminen tarkoittaisi sitä, että hakemukseen ei jäisi jäljelle juurikaan mitään keksinnöllistä, johon laturin toiminta perustuu.

Sijoitusmuistiossa kerrottiin: ”Olemme hakeneet kahta eri patenttia tuotteen taustalla toimivalle teknologialle.” Patenttitietokannoista löytyy tosin kaksi hakemusta, mutta ne ovat sisällöltään identtiset. Toinen on tarkoitettu PRH:lle ja toinen Euroopan patenttivirastolle. Virke ei siten pidä paikkaansa, ellei toinen (eri) hakemus tarkoita sitten uutta muutettua hakemusta.

Koska VoltStar Technologies valmistaa latauslaitetta, jossa on automaattinen sammutustoiminto puhelimen akun tultua varatuksi täyteen, Asmo Solutions ei tietenkään voi patentoida tätä ominaisuutta. Juuri tähän ominaisuuteen Asmo-laturin väitetyt ”paloturvallisuus” ja ”energiansäästö” perustuivat. Asmo-laturin automaattinen latauksen käynnistyminen, mikäli puhelin tukee sitä, ei sisälly VoltStarin laitteeseen ja voi siten mahdollisesti olla patentoitavissa oleva ominaisuus, mutta toisaalta sen hyöty on melko kyseenalainen eikä sillä ole mitään tekemistä paloturvallisuuden tai energiansäästön kanssa.

Jos VoltStarin patentti ei ole voimassa Euroopassa, Asmo Solutions voi jatkaa laturinsa valmistamista VoltStarin patenttia loukkaamatta, mutta yhtä lailla mikä tahansa muukin yritys voisi valmistaa samanlaisia latureita, jos niin haluaisi ja katsoisi sen taloudellisesti kannattavaksi.

Määräajan päättyminen, jolloin Asmo Solutionsin täytyy jättää vastineensa Euroopan Patenttivirastolle, alkaa olla käsillä. Vaihtoehtoja lieneekin kaksi:

1) Hakemus on vedetty pois.
2) Hakemusta on muutettu, jolloin siihen on luultavasti jäänyt vain automaattikäynnistys-ominaisuus.

Asmo-laturi näyttää tosi asiassa olevan aivan toisenlainen kuin yritys väittää sen olevan.

1) Paloturvallisuus. Ovatko muut laturit sen palovaarallisempia?
2) Energiansäästö. On haluttu luoda mielikuva, että tavalliset laturit kuluttaisivat runsaasti sähköä tyhjäkäynnissä.
3) Innovatiivisuus. Asmo-laturissa ei ole juuri mitään keksinnöllisyyttä, joka tukisi yrityksen väitteitä paloturvallisuudesta ja energiansäästöstä verrattaessa sitä tavallisiin latureihin.

Tässä voisi pohtia, harjoittaako Asmo Solutions harhaanjohtavaa mainontaa, kun se väittää omaa laturiaan paloturvalliseksi ja energiaa säästäväksi ja samalla antaa ymmärtää, että muut laturit ovat palovaarallisia ja tyhjäkäynnissä runsaasti energiaa kuluttavia. Yrityksen pitäisi esittää konkreettisia todisteita väitteidensä tueksi. Mutta niinhän se ei voi tietenkään tehdä, koska sellaisia todisteita ei ole olemassa.

Ja tähän tuhlattiin 94 700 euroa veronmaksajien rahaa. Ensi vuoden helmikuussa selviää, paljonko Tekesiltä onnistuttiin tänä vuonna saamaan. Se on mahdollista, kun muistaa, miten helposti ja paljon Valkee sai sieltä rahaa.

sunnuntai 13. marraskuuta 2016

Oikea ASMO Solutions

Saksassa ja Puolassa toimii ASMO Solutions -niminen logistiikka-alan henkilöstöpalveluita tarjoava yritys. Oululaisen ihmelaturifirman nimi ei olekaan sitten niin omaperäinen kuin joku olisi aluksi saattanut ajatella. Saksalainen yritys on varmastikin vanhempi kuin oululainen nimiklooni.


Internetosoitteiden ainoa ero on (-), jota alkuperäinen ASMO Solutions käyttää. Tietoisuus saksalaisyrityksen olemassaolosta oli viimeistään tullut laturifirman tietoisuuteen internetosoitteen rekisteröimisvaiheessa, koska kyllähän

http://www.asmo-solutions.com/

on ”selkeämpi” kuin

http://www.asmosolutions.com/

Koska sähköpostiosoitteet ovat vastaavasti lähes identtiset,

info@asmo-solutions.com

ja

info@asmosolutions.com

sekaannuksen vaara on olemassa, eli kunniallinen saksalainen yritys voi saada laturifirmaan tarkoitettuja viestejä, vaikka Oulun Asmo Solutions ei sitä enää aktiivisesti käytäkään.

Mitähän Hampurissa mahdetaan ajatella siitä, että Suomessa toimii samanniminen yritys, joka mustaa yrityksen nimen epäkurantilla tuotteellaan? Joissakin maissa yrityksillä on nimisuoja, jotta mikään toinen yritys ei voisi toimia samalla nimellä katsomatta siihen, onko saman nimen käyttämisen tarkoituksena taloudellinen hyötyminen vai jokin muu syy.

Koska EU:lla on tiukka linja, voisi olettaa, että nimisuoja olisi myös EU-valtioiden välillä, eli toisessa EU-maassa ei voisi olla samannimistä yritystä, vaikka se tekisikin ”älylatureita”, jonka idea lieneekin osaksi plagioitu Amerikanmaalta.

Yrityksen perustaja Marcin Obiegly on mietteliään näköinen: Ehkäpä hän pohtii, mitä tekisi Oulun Asmo Solutionsin kanssa..?


Yritys voi toki olla myös puolalainen, mutta väliäkö tuolla...

P. S. Vielä ehtii, jos on nopea. Toimitusajankohdasta ei tosin ole mitään takuuta...

lauantai 12. marraskuuta 2016

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää Asmo Solutionsista

Korvavaloa valmistava Valkee Oy oli aikaisemmin blogin ”lempilapsi” syystä, josta yritys voi vain syyttää itseään. Lähinnä Earlight Swindle -sivuston ansiosta Valkeelle on nyt osoitettu sen oikea paikka. Kliseistä sanontaa käyttäen Valkee on menneen talven lumia – ainakin Suomessa. Tuhannet Suomessa myydyt parinsadan euron hintaiset korvavalot lojunevat useimpien sellaisen ostaneiden kaapeissa käyttämättöminä.

Nyt näyttää siltä, että Asmo Solutionsista tulee Valkeen manttelinperijä. Valkeesta on tehty useampi blogitekstien artikkelilistaus, ja sen perusteella Reiska ehdotti, että Asmo Solutionsista tehtäisiin samanlainen, vaikkakin blogin tuttavuus laturifirmaan onkin vielä varsin lyhytaikainen – alle yhden vuoden pituinen. Siitä huolimatta tekstien lukumäärä lieneekin yli kymmenen kappaletta.

Tällaiset humpuukituotteet tekevät hallaa Oululle, ja jos ne leviävät ulkomaille, myös Suomen maine kärsii siitä. Vaikka tuote myisikin kohtuullisesti, mikään ei takaa, että se olisi millään tavalla hyödyllinen paitsi valmistajalle ja jälleenmyyjälle.

Voisikin sanoa, että Valkee-korvavaloa myyneiden ja Valkeen valheellista propagandaa levittäneiden liikkeiden moraali on huono. Kauppiasta oli kiinnostanut vain hyvä kate, joka lieneekin verottomana noin 50 euroa helposti myytävästä ja varastoitavasta tuotteesta.

Mikään puolueeton tutkimus ei ole todistanut ainoatakaan Valkeen väittämää todeksi. Juuri näiden harhaanjohtavien väitteiden vuoksi useimmat olivat ostaneet korvavalon, vaikka joukossa saattoi olla henkilöitä, jotka kärsivät oikeasti kaamosmasennuksesta mutta joiden korvavalosta saama apu oli vain lumevaikutuksen aikaansaamaa.

Eroaako Asmo Solutionsin latauslaite sitten kovinkaan paljon Valkeen korvavalosta? Voiko Asmo Solutions todistaa, että nykyaikainen latauslaite olisi erityisen paloherkkä? Yksi parikymmentä vuotta sitten palanut tönö, jonka todellisesta syttymissyystä ei ole mitään varmuutta, ei oikein riitä siihen. Jos se syttyikin tuon aikaisen rautasydänlaturin väärinkäytön tai muun syyn vuoksi, mikään ei todista, että kyseinen laturi edustaisi kohonnutta paloriskiä. Kyseistä laturityyppiä ei ole juurikaan valmistettu enää tällä vuosisadalla, ja niiden lukumäärä kaikista käytössä olevista puhelinlatureista on hyvin pieni.

Jos nykytekniikkaa edustava ns. hakkuritekniikkaan perustuva latauslaite olisi palovaarallinen, Asmo Solutionsin pitäisi kyetä todistamaan se, ennen kuin se väittää niitä palovaarallisiksi ja omaa ylihintaista tekelettään paloturvalliseksi. Nyt näyttää siltä, että moni on uskonut yrityksen väitteen tavallisten latauslaitteiden palovaarallisuudesta ja maksanut tuosta turhasta turvallisuuden tunteesta jopa 40 euroa.

Tavallisten latureiden tyhjäkäyntiteho on niin mitätön, että sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä. Energian häviämättömyyslain perusteella energia ei voi hävitä minnekään. Laturin sähköverkosta ottama teho ja se ajan suhteen integroituna energiaksi muuttuvat häviöiden vuoksi lämmöksi ja sähkökemialliseksi energiaksi puhelimen akussa. Jos laturi ei lämpene ilman latausta, se ei voi ottaa sähköenergiaa sähköverkosta, eikä siten mitään hukkaenergiaakaan voi syntyä.

Aina kun oululainen teknologiayritys lähtee Valkeen tielle ja saa vielä siihen yhteiskunnan tukea perättömien markkinointiväitteidensä levittämiseen, Oulun 1 -blogi tulee puuttumaan siihen. Blogi ei tietenkään voi mitään halpaan menneiden tyhmyydelle, josta halpaan mennyt saa itse kärsiä ja maksaa.


1. Kaikki alkoi 4. helmikuuta 2016 Kalevassa julkaistussa artikkelissa, jossa kerrottiin (tunteisiin vetoava) tarina, joka antoi pontimen Asmo-laturin kehittämiseen.


2. Aiheeseen palattiin jo seuraavana päivänä artikkelissa, jossa mm. kiinnitettiin huomiota Kalevan mainintaan siitä, että laturi on patentoitu, vaikka niin ei ollutkaan. Laturista oli jätetty vasta patenttihakemus, jolle kävi niin kuin myöhemmässä jutussa kerrottiin.


3. Kolmannessa artikkelissa kerrottiin Asmo Solutionsin saamasta 48 700 euron Tekes-tuesta, jonka veronmaksajat riemusta kiljuen tietenkin rahoittivat.


4. 14. helmikuuta julkaistussa artikkelissa kysyttiin, onko Asmo-laturi oikeasti palamaton.


5. Tämä ”palamaton” älyihmelaturi alkoi huvittaa ja naurattaa niin paljon, että kirjoitustyyli oli pakko muuttaa enemmän tai vähemmän ivalliseksi. Eihän tuollaisesta naurettavuudesta voinut oikein kirjoittaa asiatyyliä käyttäen.


6. Seuraavana päivänä kerrottiin lisää avokätisistä veronmaksajista, jotka rahoittivat Asmo-laturia vielä 46 000 eurolla Ely-keskuksen kautta.


7. Helmikuun lopussa Asmo Solutions esitteli laturiaan Barcelonan teknomessuilla – ja arvatenkin ilman sen kummempaa menestystä.


8. Maaliskuun alussa kerrottiin laturin valmistusmaan muuttumisesta alun erin luvatusta Suomenmaasta.


9. Ilouutinen kaikille: Asmo-laturi valmistetaan (sittenkin) Suomessa.


10. Asmo Solutions yritti olla hauska tavalla, joka ei ollutkaan oikeasti hauska.


11. Heinäkuussa annettiin lupaus laturin toimitusajankohdasta.


12. Jutussa kerrottiin laturin kokoonpanosta ja esitettiin lyhyt lista seikoista, joiden vuoksi Asmo-laturia ei kannata ostaa.


13. Vuoden laturiaan odottaneen ennakkotilaajan kommentti Indiegogossa.


14. Toisen ennakkotilaajan palaute Indiegogossa.


15. Kaleva kertoi, että Asmo-laturi on valmis


16. Tässä arvosteltiin sitä, että laturien toimitus ennakkotilaajille ei alkanutkaan luvatusti syyskuun alkupuolella.


17. Fb-sivulla oli englanninkielinen kritiikki, joka poistettiin melko pian.

19. Yritys lupaa parantaa tiedottamistaan fb-sivulla ja ehdottaa Asmo-laturia pukinkonttiin. Tässä arvailtiin laturin lahjaksi saavan nuoren kommenttia: ”Voi vittu, Asmo-laturi! Tämähän on ihan perseestä! En halua.”


20. Lokakuussa kerrottiin totuus ihmelaturin patentin tilanteesta, eli siitä, että patenttihakemus alkuperäisessä laajuudessaan ei tulisi menemään läpi - jos sitten lainkaan.


21. Ennakkotilaajille esitetään selvitys viivästymisen syistä fb-sivulla.


22. Tietotekniikan keskusteluryhmissä kritiikin kohteena oli Asmo-laturi.


23. Asmo Solutionsin osakeanti alkoi


24. Tässä ihmeteltiin sitä, miten anti merkittiin lähes kokonaan vain kahdessa vuorokaudessa.


24. Osakeanti ylimerkittiin. Miettivätköhän sijoittajat kovinkaan tarkasti, mihin rahansa panivat..?


26. Ennakkotilaajan ostokokemus, joka ei niin sanotusti mennyt aivan putkeen.


27. Tässä irvaillaan yrityksen kehnosta suomen taidosta ja kerrotaan avoimesta työpaikasta.Kirjoituksia on lähes kolmekymmentä. Tämän perusteella voidaan todeta, että Asmo Solutions on perinyt Valkeen paikan blogin ”lempilapsena”, vaikka oikeampaa olisi tietenkin puhua blogin ”inhokista”.

Nykyaikana näyttää olevan tavallista, että kaikenlainen liioittelu ja valehtelu menee moniin täydestä, ja tuohon uskoen ollaan valmiita maksamaan huikeita summia tuotteista, joiden todellinen rahallinen arvo tai käyttöarvo on vain murto-osa tuotteesta maksetusta hinnasta. Miten se vanha latinan sanonta oikein meni..?

Caveat emptor

eli ostaja pitäköön varansa. Sanonta on nykyisin ajankohtaisempi kuin koskaan.

perjantai 11. marraskuuta 2016

Miksi Donald Trump voitti?

Kerrotaan, että vaalituloksen ratkaisi valkoisten duunarien ja punaniskajunttien äänet. Mikä sitten sai heidät äänestämään Trumpia, joka ”varakkaana” miehenä edustaa aivan toisenlaisia arvoja kuin vähän kouluja käynyt työväestö? Miksi he eivät äänestäneet Hillary Clintonia, jonka liberaali demokraattinen puolue on ainakin sosiaalisesti heitä lähempänä?


Adolf Hitlerin Mein Kampfista oli 30-luvulla poimittu lainaus englanninkieliseen sitaattisanakirjaan:

If you wish sympathy of broad masses, then you must tell them the crudest and most stupid things

Sen voisi ”vapaasti” suomentaa seuraavasti, mutta sanatarkka suomennos se ei tietenkään ole:

Jos haluat saada laajojen kansanjoukkojen sympatian (äänet), sinun täytyy puhua heille sillä rahvaanomaisella tavalla, jota he itsekin käyttävät ja ymmärtävät.

Donald Trump tiesi tai ymmärsi tämän ja puhutteli kyseistä kansanosaa tuolla tavalla, mikä takasi voiton hänelle.


Trumpilla on tosin vielä paljon opittavaa, mitä tulee vakuuttavaan puhumiseen, jonka mestari yllä olevan kuvan henkilö oli...

torstai 10. marraskuuta 2016

Need a Job..?

Asmo Solutions kirjoitti viikko sitten fb-sivullaan: ”...jotta voimme kasvaa ja laajentua kansainvälisille markkinoille. Tulemme palkkaamaan lisää väkeä mahdollistamaan tämän.”

Laajentua kansainvälisille markkinoille?

Valkeen paras markkina korvavalolleen, joka on sittemmin todettu humpuukiksi, koska yksikään neurologi ei ole tukenut sen väitettyjä vaikutuksia, oli asukasmäärään suhteutettuna Suomi. Ovatko suomalaiset sitten helpommin huijattavissa vai oliko korvavalon suosioon syynä Valkeen suomalaisuus, sitä voi olla vaikea sanoa.

Voisiko tämä toteutua myös Asmo-laturin kohdalla? Paras markkina tämänkin tuotteen kohdalla lieneekin Suomi. Ainahan siipiään voi kokeilla myös kauempana kotipesästä, mutta monissa vanhemman sivistyksen maissa (eli useimmat Keski-Euroopan maat) kansalaiset eivät ole niin sinisilmäisiä kuin Suomessa ja osaavat suhtautua varauksellisesti hämäävään mainontaan, niin että tehtävästä saattaa tulla vähintäänkin haastava.

Joka tapauksessa Asmo Solutions hakee Community Manageria. Vaadittavia taitoja ovat mm.

”Hyvät viestinnälliset taidot Suomeksi ja Englanniksi”


Ehkäpä tuleva CM tulee neuvomaan muillekin oikeinkirjoitussääntöjä, jotka myös fb-sivulla olevan aineiston perusteella näyttävät olevan samalla tasolla kuin kahdeksasluokkalaisella.

Nämä nykyajan ”tittelit” ovat huvittavia: manager..?

Google antaa seuraavat suomenkieliset vastineet:

johtaja
manageri
hoitaja
isännöitsijä
liikkeenjohtaja
asioiden hoitaja
vuoropäällikkö
pehtori
osastonjohtaja
impressaari
hotellivirkailija
raha-asioiden hoitaja

Ehkäpä titteli onkin sen vuoksi englanniksi, vaikka hakemus onkin suomenkielinen, koska ”sopivaa” suomenkielistä vastinetta oli vaikea keksiä..?

Miten olisi ”some asioiden hoitaja” käyttäen yrityksen tasolla olevaa oikeinkirjoitusta?

Tai ehkäpä yritys kirjoittaisi sen näin:

Some Asioiden Hoitaja

Surkea suomen taito taitaa olla tyypillistä internetsukupolvelle. Luettujen kirjojen lukumäärä lieneekin pienempi kuin kengännumero. Jos jotakin ei löydy Wikipediasta tai Google-haulla, sitä ei sitten varmasti taida olla olemassakaan.

keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Asmo-laturin ennakkotilaajan kertomus

Asmo Solutionsin toiminnassa on epäilyttäviä piirteitä. Eräs pettynyt ennakkotilaaja otti yhteyttä Oulun 1 -blogiin ja kertoi tarinansa. On luultavaa, että moni muu on kokenut saman, mutta kuten kansanluonteeseen kuuluu, asiasta ei nosteta sen suurempaa haloota, vaan tyydytään vain nuolemaan haavat ja maksamaan oppirahat.

Kuten aiemmin on todettu, Asmo Solutionsin kritiikin sietokyky on vähäinen. Kaikki negatiivinen palaute pyritään poistamaan yrityksen hallinnassa olevasta mediasta, jotta sana huonoista ostokokemuksista ei pääsisi leviämään ja karkottamaan potentiaaliset ostajat.

”Tilasimme 4 kpl latureita (eli rapiat 160e postikuluineen) ASMO:n "ennakkotilaajakampanjatarjouksen" aikana. Elinikäinen takuu houkutteli ja toki ajattelimme tukea suomalaista yrittäjyyttä ja innovaatioita.

Kun klikkasimme maksuvaiheeseen, systeemi kysyi henkilötunnusta. Onneksi tajusimme olla varovaisia ja huomasimme pienen painikkeen, josta HeTu-kyselyn saattoi ohittaa. Suoritimme maksun kotimaisen, luotettavan verkkopankin kautta, mutta tilausvahvistusvaiheessa tulikin ponnahdusikkuna, joka ilmoitti sattuneesta häiriöstä tms. Maksua ei muka voitu veloittaa ja yhteys ohjautui uudelleen maksuvaiheeseen. Huomasimme kuitenkin, että tuo reilut 160e oli jo veloitettu tililtämme, joten emme maksaneet uudelleen. Minkäänlaista tilausvahvistusta tms. ei ole tullut, mutta rahat menivät.

Laitoin kommentin välittömästi ASMO:n FB-sivuille, samaan päivitykseen, jonka linkistä olimme klikanneet itsemme ostoksille. Odotin muutamia päiviä ja ihmettelin, eikö palautettani oltu huomattu. Menin ASMO:n FB-sivuille etsiäkseni kommenttini, mutta huomasin, että koko päivitys kommentteineen päivineen oli poistettu. Tarkistin tilin tilanteen, ja kyllä: rahat oli veloitettu.”


Koska ostaja ei saanut ostotilanteessa tilausvahvistusta, reklamointi siinä tapauksessa, että hän ei koskaan saa tilaamiaan latureita, voi olla vaikeaa. Mitään rikollista tuossa ei tietenkään vielä ole, mutta jos ostaja ei saa latureitaan kohtuullisesti katsotussa tai luvatussa ajassa, se täyttänee petoksen tunnusmerkit. Oman vaikeutensa tuo se, että mitään dokumenttia tilauksesta ei ole.

On vaikea sanoa, oliko häiriö ostotilanteessa puhdas sattuma vai tarkoituksellisesti aiheutettu. Kuten ”anonyymi” englanninkielisessä kommentissaan 9.11. kirjoitti, voi olla mahdollista, että Indiegogossa ”halpaan menneet” ennakkotilaajat voivat joutua odottamaan laturiaan ja kauan – ja varsinkin ne, jotka tilasivat UK- tai US-version, joiden tuolloin luvattiin vielä kuuluvan valmistusohjelmaan. US-versiota tulee tuskin koskaan patenttiongelman vuoksi.

lauantai 5. marraskuuta 2016

126 sijoittajiksi itseään kutsuvaa typerystä

Annin tavoite täyttyi jo perjantaina. Keräys tuotti kaikkiaan 1 257 330 euroa. Lisäystä torstaista tuli 187 380 euroa, ja uusia ääliöitä tuli mukaan 42 kappaletta. Tämä kertoo siitä, että viimeisimmät ”sijoittajat” sijoittivat keskimäärin vain 4461 euroa.


Koska Asmo Solutions keräsi reilun miljoonan näinkin nopeasti ja helposti, siellä nyt ajatellaan varmasti, että liian halvalla meni ja olisi myös kannattanut myydä enemmän, kun kauppa näytti käyvän. Merkintä jouduttiin keskeyttämää jo 21 päivää ennen määräaikaa.

Perinteisesti annin ennätysnopea myynti kertoo siitä, että ”sijoittajilta” olisi helposti saatu lypsettyä enemmänkin rahaa. Jos osakehinta olisi ollut 500 euroa, 4000 osaketta olisi tuottanut kivat 2 miljoonaa euroa (miinus välittäjän kulut). Myynti olisi tosin ollut hitaampaa, mutta 24 päivän aikana olisi varmasti löytynyt riittävä määrä typeryksiä hukkaamaan rahansa.

Koska yhden osakkeen hinta oli 270 euroa, kerätyn summan pitäisi tietenkin olla jaollinen 270:lla, mutta niin ei ole. Joko summasta on jo vähennetty välittäjän palkkio (joka lieneekin 5 prosenttia) tai kyseessä on jonkinlainen kusetus.

Ensi huuman jälkeen sijoittajilla saattaa olla karu arki edessään todetessaan, mihin paskaan rahat tuli tuhlattua. Kyseessä on vain ylihintainen latauslaite, jossa mekaaninen rele kytkee laitteen elektroniikan jännitteettömäksi tietyssä tilanteessa. Itse latausosan elektroniikka on state of the art -tekniikkaa, jonka voi maksutta ja luvallisesti kopioida, mistä haluaa.

Tulee pakostakin tunne, että kaikesta vitutuksesta huolimatta yrityksessä naureskellaan siihen sijoittaneiden typeryydelle ja hyväuskoisuudelle.