torstai 22. tammikuuta 2015

Arctic Heat Control

Keskiviikon (21.1.) Oulu-lehdessä Arctic Heat Controlin toimitusjohtaja kertoi satuja, joiden tarkoitus ei ole tietenkään mikään muu kuin tukea blogissa jo aikaisemmin melko tarpeettomaksi ja lähinnä rahanhukaksi todetun akkulämmittimen myyntiä.

Hän toteaa: ”Kylmän akun virranvastaanottokyky on vain muutama ampeeri, joten akku on saatava lämpimäksi. On pötypuhetta neuvoa, että pakkasella pitää ajaa riittävän pitkä matka, jotta akku latautuisi. Vaikka ajaisit Oulusta Helsinkiin, akku ei lataudu!”

Tuossa on selvä ristiriitaisuus. Ensin hän toteaa, että ”kylmän akun virranvastaanottokyky on vain muutama ampeeri” ja sitten hän sanoo, että ”vaikka ajaisit Oulusta Helsinkiin, akku ei lataudu!”

Jos akku ottaa vastaan ”muutaman ampeerin”, montako ampeerituntia akku ottaa vastaan ajettaessa Oulusta Helsinkiin, jonka ajomatkan voidaan arvioida kestävän seitsemän tuntia? Ampeerituntimäärä voidaan laskea kertomalla ampeerit ja tunnit, eli muutama ampeeri * 7 tuntia. Jos muutama ampeeri on esim. kolme, saadaan 3 A * 7 h = 21 Ah, joka on noin kolmannes 60 Ah:n akun kapasiteetista.

Näyttää selvästikin siltä, että toimitusjohtaja ei oikein ymmärrä, mitä puhuu, tai sähkötekniikan ymmärrys ei ole riittävää. Jos akku ottaa vastaan muutaman ampeerin, se on aivan riittävä määrä, koska sitten kun akku on täynnä, sen ei tarvitse ottaa enää mitään vastaan. (Artikkelin mukaan hänellä on aikaisempaa työhistoriaa automyynti- ja korjausalalta.)

Jos oletetaan, että starttimoottorin teho on 2 kW, sen ottama virta nimellisteholla on 167 A. Koska starttimoottori on ns. sarjamoottori, sen ottama virta i(t), eli virta ajan funktiona, ja momentti riippuvat pyörimisnopeudesta. Mitä nopeammin se pääsee pyörimään (lämmin moottori), sitä pienemmän virran se ottaa. Jos käytetään lohkolämmitintä ja käynnistyksen kestoaika on 2,0 sekuntia, starttimoottorin akusta ottama energia on 2*167 As = 334 As, joka ampeeritunneiksi muutettuna on 334/3600 = 0,092 Ah. Tämä on 0,15 prosenttia 60 Ah:n akun kapasiteeetista.

Voidaan laskea, miten pitkä aika tarvitaan tuon energian palauttamiseen takaisin akkuun. Se on helpointa tehdä lähtemällä energiasta 334 As. Jos akun varautumisen oletetaan olevan lineaarista (mitä se ei todellisuudessa ole), em. energiamäärä voidaan palauttaa takaisin akkuun 334 sekunnin (eli 6,5 minuutin) aikana käyttämällä yhden ampeerin latausvirtaa. Mutta jos latausvirta onkin toimitusjohtajan mainitsema ”muutama ampeeri”, varaamiseen kuluva aika vain lyhenee edellisestä.

Jos autossa käytetään polttoainetoimista lämmitintä, siinä ei Arctic Heat Controlin tekele paljon auta. Lähdettäessä liikkeelle akku on kylmä, ja jos ajomatka on lyhyt, akku ei juurikaan ehdi lämmetä eikä lämpimän akun mahdollisesta nopeammasta varautumisesta ole mitään hyötyä. Suurin osa ajasta ladataan kylmää ja hitaasti lämpenevää akkua, jolloin Arctic Heat Controlin tekeleestä ei ole mitään hyötyä.

Jos autopaikalla on sähkö käytettävissä, ei tietenkään ole mitään mieltä käyttää polttoainetoimista lämmitintä eikä Arctic Heat Controlin tekele tuo mitään hyötyä.