keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Kesän lahnasaalis

Kesän 2012 lahnasaalis oli 54 kalaa. Pienin painoi 0,83 kg ja suurin 1,92 kg. Kalojen keskipaino oli 1,14 kg.

800 grammaa lieneekin raja, jota pienemmät lahnat eivät jää kiinni 80 mm:n verkkoon. Yhden kilon lahna irtoaa myös helposti verkosta.

Pyyntiä harjoitettiin pääasiassa kahdella verkolla, mutta kolme kertaa käytössä oli kolme verkkoa. Kaksi verkkoa oli pyynnissä 17 ja kolme verkkoa 5,5 vuorokautta. Pyyntijaksoja oli kaikkiaan kahdeksan, ja niiden kestot vaihtelivat yhdestä kolmeen ja puoleen vuorokautta.

Kuvassa on 1,92 kg:n lahna, jonka pituus on 55 cm.


Verkot koettiin 18 kertaa aamulla, viisi kertaa iltapäivällä ja 16 kertaa illalla. Aamulla saatiin 35, iltapäivällä kolme ja illalla 16 kalaa. Näyttäisi siltä, että kalat uivat verkkoon parhaiten yön aikana. Koska iltapäivällä tehtyjä kokemisia on niin vähän, on vaikea sanoa, mihin aikaan päivästä illalla saadut kalat ovat menneet verkkoon.

Pyyntijaksot valikoituivat tuulisuuden mukaan, eli ne laskettiin vain silloin, kun tuuli oli heikkoa (alle 3 m/s) kokemisaikoina, ja nostettiin, kun tuulen nopeus tulisi ennusteen mukaan olemaan yli 3 m/s. Tämän vuoksi jotkin jaksot jäivät vain yhden vuorokauden pituisiksi.

Käytetyt verkot olivat:
1 Kivikangas 80 mm, 0,20 mm, 1,8 m ja 30 m
2 Nippon 80 mm, 0,24 mm, 1,5 m ja 30 m
3 Kivikangas 80 mm, 0,20 mm, 1,8 m ja 30 m (todellinen pituus on 34 metriä)

Kaksi ensimmäistä jaksoa käytettiin verkkoja 1 ja 2. Jaksot 3, 4 ja 7 käytettiin verkkoja 1 ja 3. Kaikkia kolmea verkkoa käytettiin jaksoina 5, 6 ja 8. Ensimmäinen jakso alkoi 30.5. ja viimeinen jakso päättyi 10.9.

Verkko 1: 17 pyyntivuorokautta
Verkko 2: 9,5 pyyntivuorokautta
Verkko 3: 13 pyyntivuorokautta

Verkot 1 ja 2 ostettiin viime kesänä ja verkko 3 kesäkuussa 2012. Kaikki verkot olivat ehjiä eli niihin tulleet reiät (joita tuli joka jaksolla) korjattiin heti ylösnoston jälkeen.

Verkkojen saalismäärissä oli eroja, myös Kivikankaan verkkojen välillä, vaikka ne olivatkin puikkarin väriä lukuunottamatta identtiset.

Verkko 1: 32 kalaa
Verkko 2: 6 kalaa
Verkko 3: 16 kalaa

Verkko 1 pyydysti 1,88 kalaa pyyntivuorokautta kohden. Verkko 2 antoi vain 0,6 kalaa vuorokaudessa. Verkon 3 saalismäärä oli 1,28 kalaa vuorokaudessa.

Nippon pyydysti selvästikin heikoimmin, mutta ero ei selity pelkästään pyyntivuorokausien vähyydellä (otoksen pienuus), koska sama oli havaittavissa myös kesällä 2011. Ehkäpä paulojen vihreä väri näkyi kaloille ja liinan paksumman ja jäykemmän langan tartuttavuus oli huonompi. 30 cm pienempi korkeus saattoi myös vaikuttaa siihen.

Vanhemman Kivikankaan pyydystävyys oli noin 50 prosenttia uutta parempi. Tätä eroa voi olla vaikea selittää, koska verkot olivat aina alle kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan (mutta eivät yhdessä) ja samansuuntaisesti.

Alla olevassa kaaviossa näkyvät saatujen kalojen painot. Siinä näkyy myös saantijärjestys.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti