tiistai 18. helmikuuta 2014

Suuren pyramidin ilmakanavat

Suuressa eli Khufun pyramidissa on neljä ”ilmakanavaa” (eng. ”air shaft”), joiden tarkoitus ei ole selvinnyt egyptologeille. Niiden tarkoituksesta on esitetty monia teorioita kuten, että niiden kautta olisi voitu tähyillä tiettyjä tähtiä taivaalla, ne toimisivat ilmanvaihtokanavina, niitä olisi käytetty viestintään pyramidin rakennusaikana tai ne olisivat tarjonneet kulkutien faraon ”sielulle” matkalla tuonpuoleiseen.

Kaikki kanavat tekevät vähintään yhden mutkan, joten ensiksi mainittu teoria ei ole mahdollinen. Niiden käyttö ilmanvaihtoon ei vaikuta kovinkaan järkevältä, koska niiden pituus/poikkileikkaussuhde on niin suuri, että ilman virtaus jäisi pakostakin pieneksi. Lisäksi vain kaksi kanavaa ulottui alunperin pyramidin ulkopintaan. Pyramidin on alkujaan peittänyt tasainen valkoinen kalkkikivikerros, jota näkyy vielä hieman viereisen Khafren pyramidin huipussa, joten se on lopulta tukkinut kanavien yhteyden ulkoilmaan.

Jean-Pierre Houdin, joka esitti oman teoriansa pyramidin rakentamistavasta, arvelee, että kanavia olisi käytetty (todennäköisesti foneettiseen) viestintään, mutta tämäkään teoria ei oikein vakuuta. Egyptiläinen egyptologi Zahi Hawass kannattaa viimeksimainittua ”uskonnollista” teoriaa.

Kuninkaan kammiossa sijaitsevat kanavat ovat yhteydessä ulos. Kammion eteläisestä seinästä lähtevä kanava kulkee aluksi vaakasuoraan noin 1,8 metrin matkan, kunnes se alkaa nousta noin 45 asteen kulmassa kohti pyramidin ulkopintaa. Pohjoinen kanava kulkee vastaavasti noin 1,8 metrin matkan vaakasuoraan, kunnes se tekee neljä mutkaa, joiden jälkeen se alkaa nousta noin 31 asteen kulmassa kohti pyramidin ulkopintaa. Houdinin mukaan mutkat kiertävät salaiset kaksi kammiota, jotka sijaitsevat Suuren Gallerian yläosan länsipuolella.

Kuningattaren kammion kanavien alkupäät olivat alkujaan näkymättömissä, kunnes englantilainen Waynman Dixon vuonna 1872 löysi kammion eteläseinästä halkeaman, jota suurentamalla hän löysi kanavan alkupään. Kun kerran Kuninkaan kammion kanava-aukot olivat symmetrisesti vastakkaisilla seinillä, Dixon ”osasi” etsiä vastaavaa Kuningattaren kammion pohjoisseinästä, josta hän sen sitten löysikin hakkaamalla reiän seinään. 1,8 metrin vaakasuoran matkan jälkeen eteläinen kanava nousee noin 37 asteen kulmassa ja loppuu noin kuusi metriä ennen ulkopintaa. Pohjoinen kanava kulkee aluksi myös 1,8 metriä vaakasuoraan mutta tekee sen jälkeen kolme mutkaa ennen kuin nousee noin 38 asteen kulmassa ja loppuu myös noin kuusi metriä ennen ulkopintaa.


Saksalainen insinööri Rudolf Gantenbrink alkoi vuonna 1992 tutkia kanavia käyttäen apunaan robottiryömijää, joka pystyi kulkemaan kanavassa. Hän aloitti Kuningattaren kammiosta mutta sai pian huomata, että kanavissa olevien ahtautumien ja mutkien vuoksi robotti ei päässyt kulkemaan kovinkaan pitkälle.


Kuvassa näkyy eteläisen kanavan suuaukko, jonka Dixon oli saanut esille rikottuaan sen edessä olevaa seinäkiveä.


Dixonin pohjoiseen kanavaan jättämä metallitanko, jota hän lieneekin käyttänyt kanavan tutkimiseen.

Kuninkaan kammion pohjoista kanavaa ei voitu tutkia, koska pyramidi oli avoinna vieralijoille ja pelättiin ulostuloaukon luota mahdollisesti putoavien kivien aiheuttamaa vaaraa.


Kuvassa näkyy Kuninkaan kammion eteläisen kanavan ulostuloaukko, jota on ”korjattu” 1800-luvulla

Pyramidi suljettiin viikoksi, ja Gantenbrink pääsi vapaasti tutkimaan Kuninkaan kammion kanavia. Joku haudanryöstäjä oli joskus suurentanut pohjoisen kanavan ulostuloaukkoa ja kaivanut sen jatkoksi noin 11 metriä pitkän ja poikkileikkaukseltaan noin 80 x 80 cm kokoisen tunnelin.


Kuvassa arkeologi ”kenttätyössä”


Avarrettu tunneli, jolle Gantenbrink antoi nimen ”Mankiller”, ja sen jatkona näkyvä alaspäin vievä kanavaPohjoisen kanavan puhdistamista. Kuvassa näkyy hyvin pyramidin jyrkkyys ja pintakivien rapautuminen. Hiekkamyrskyt ovat tuoneet hiekkaa pyramidin päälle.

Kanavan puhdistuksen yhteydessä kanavasta löytyi noin 30 kg painava pyörillä varustettu, pahasti ruostunut teräskappale, jota Flinders Petrien arvellaan käyttäneen oman puhdistusyrityksensä yhteydessä vuonna 1882.


Petrien käyttämä kanavan avaaja, joka ei onnistunut tehtävässään vaan juutttui kanavaan

Gantenbrink käytti omaa ”avaajaa” ja sai viimeinkin avattua pohjoisen kanavan, josta valui satoja kiloja kivimurskaa pyramidin sisään ns. Caviglian tunneliin, jonka Giovanni Battista Caviglia teki vuonna 1817 räjäyttämällä, kun hän etsi seinän sisässä kulkevaa kanavaa toisen mutkan jälkeen. 

Koska mitään ei ollut enää tehtävissä, Gantenbrink palasi Saksaan valmistelemaan seuraavana vuonna tehtävää matkaa.

Gantenbrink palasi seuraava vuoden keväänä jatkamaan tutkimuksiaan uuden ketterämmän robotin kanssa.


Kuvassa näkyy uusi robotti menossa Kuningattaren kammion eteläiseen kanavaan

Robotin edetessä kanavassa vastaan tuli monenlaisia ongelmia kanavan mittojen muuttuessa.Kanavassa on vaakasuora siirtymä. Kanavan vasemmassa yläreunassa näkyy 4500 vuotta sitten piirretty punainen viiva.


Seuraava ongelma oli vastaan tullut noin 6 cm korkea ”kynnys”, josta oli tulla ylipääsemätön este robottikulkijalle

Robotti lähti liikkeelle liikkeelle 9. maaliskuuta ja saavutti kanavan lopun vasta 22. maaliskuuta. Vastaan tuli eräänlainen kiviovi, jossa oli kaksi alas taitettua metallilankaa ja jotka näyttivät kulkevan oven lävitse. Löytää tuolla tavalla tukittu kanava, oli varmasti kaikille yllätys. Kanavan seinämät olivat selvästikin viimeistellymmät kuin missään muualla kanavassa.


Lähempi kuva osoitti, että litteiksi taotuissa kuparilangoissa olisi ikään kuin jonkinlaiset ”sinetit”.


Erinäisten syiden vuoksi Gantenbrink tutkimukset päättyivät tähän vaiheeseen. Monia jäivät askarruttamaan kysymykset: mitä on oven takana, ja mikä on kuparilankojen tarkoitus? Miksi rakentaa työläs kanava, jos se ei sitten johda mihinkään?


Kanavan muodostaa laatan päällä oleva U:n muotoinen kivi. Kappaleiden pituudet ovat sellaiset, että niiden saumat eivät ole samassa kohdassa, jolloin ne kantavat paremmin päällä olevan kuorman.


Lisäksi kanavan kivet on tuettu sillä tavalla, että ne eivät painavoiman vaikutuksesta pääse liukumaan alaspäin.

Kanavien tutkimisessa oli sitten pitkä tauko, kunnes Zahi Hawass valitsi National Geographicin jatkamaan työtä vuonna 2002. Työssä käytettiin uudentyyppistä robottia, joka pääsi menemään myös Kuningattaren kammion pohjoiseen kanavaan. Robotti mittasi ensin oven paksuuden, joksi todettiin 5–9 cm, minkä jälkeen robotti porasi 20 mm:n reiän oveen. Tuon jälkeen reiästä työnnettiin kamera, ja se, mikä oli ollut arviolta 4500 vuotta piilossa, paljastui viimeinkin.


Oven takaa paljastui toinen ovi tai tulppa, joka ensimmäisen oven kanssa muodosti 18 cm:n pituisen kammion. Kamera ei kuitenkaan paljastanut, mitä ensimmäisen oven taustapuolella oli eli miten kuparilangat tulivat oven lävitse.

National Geographic tutki myös pohjoisen kanavan, jonka päästä löytyi samanlainen ovi, mutta sitä ei tuolloin tutkittu sen tarkemmin.

Vuonna 2009 uusi ryhmä alkoi tutkia eteläisen kanavan oven takana olevia salaisuuksia parempien välineiden avulla. Kamerassa oli kääntyvä pää, mikä mahdollisti 360 asteen liikeradan. Työtä jatkettiin vuonna 2011.


Oven lävitse menevät kuparilangat tekevät silmukat oven takana


Kammiossa taemman oven edessä kanavan lattiassa on merkintöjä, joiden arvellaan muodostavan luvut 100, 20 ja 1 eli yhtenä lukuna 121. Erään teorian mukaan se olisi kanavan pituusmitta kyynärissä (52,5 cm) Kuningattaren kammiosta tähän pisteeseen. Metreissä se on 63,5, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Tammikuun 2011 vallankumous Egyptissä keskeytti tutkimustyöt, ja ne ovat siitä lähtien olleet pysähdyksissä. Egyptologeja, jotka tietenkin odottavat, että työ pääsisi jatkumaan, kiinnostavat seuraavat kysymykset:

- Mitä on taemman kivitulpan takana?
- Onko pohjoisen kanavan ensimmäisen oven takana samanlainen kammio ja kivitulppa?
- Mikä on oven lävitse kulkevien kuparilankojen tarkoitus?
- Mitä varten kanavat on yleensäkin rakennettu?
- Miksi kanavien alkupäät oli kammion rakennusvaiheessa jätetty seinäkivien taakse piiloon?

Voihan olla, että kaikkiin kysymyksiin ei saada koskaan vastausta. Ehkäpä muinaiset rakentajat aavistivat, että pyramidiin murtaudutaan joskus ja kanavat löydetään, ja sen vuoksi halusivat pilailumielessä jättää jälkeensä arvoituksen, jonka ratkaiseminen olisi vaikeaa ellei mahdotonta. Heidän on kuitenkin täytynyt tuolloin tietää, että tuleva tekninen kehitys mahdollistaisi pääsyn näkemään ensimmäinen ovi. Eihän pilassa olisi muuten mitään mieltä..?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti