tiistai 30. elokuuta 2011

Kesä 2011

Kesä 2011, joka on nyt päättymäisillään, on monessa suhteessa ollut poikkeuksellinen. Se on ollut tavallista lämpimämpi, kosteampi ja sateisempi.

Alla oleva kuva (sininen viiva) esittää erään pohjoissuomalaisen keskisuuren järven vedenpinnan korkeuden vaihtelua huhtikuun alusta elokuun loppuun. Ordinaatalla oleva jakoväli vastaa 0,25 metriä.

Kuvasta voidaan havaita tulvahuippu, joka oli huhtikuun lopussa. Sen jälkeen vesi on laskenut, noussut, pysynyt paikallaan, laskenut, noussut, laskenut, noussut, laskenut, noussut ja lähtenyt laskuun, joka jatkuu edelleen. Ennusteen mukaan pinnankorkeus saavuttaa syyskuun lopussa keskimääräisen korkeuden.

Poikkeuksellista on ollut vaihteluiden suuri lukumäärä ja vaihtelun suuruus. Korkeus on toki vaihdellut ennenkin, mutta vaihtelun suuruus on ollut selvästi pienempi. Pinnankorkeus on keskimäärin ollut noin 0,25 m normaalikorkeutta suurempi. Tämä normaalikorkeus on merkitty peruskarttaan.

Syynä vaihteluun ja normaalikorkeutta suurempaan pinnankorkeuteen on ollut sateiden suuri määrä. Koska järven valuma-alue on moninkertainen järven pinta-alaan verrattuna, 10 mm:n sademäärä nostaa pienen viipeen jälkeen vedenpintaa noin 50 mm, jos luonnollinen valuma jokeen jätetään huomiotta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti