maanantai 27. joulukuuta 2010

Sähkön hinta nousee

Markkinahintaisen sähkön hinta on noussut selvästi kuluvan vuoden lopussa. Samanlainen hinnannousu nähtiin myös vuoden alussa, mihin vaikutti tuolloin vallinnut pakkasjakso. Vuoden alun nousu jäi kuitenkin melko lyhytaikaiseksi, ja sen vaikutus koko vuoden sähkön keskimääräiseen hintaan jäi pieneksi.

Pitkäaikaisennusteen mukaan kylmä säätyyppi tulee jatkumaan Skandinaviassa, mikä takaa sähkön markkinahinnan pysyvän korkealla.

Markkinahintaiseen sähköön perustuvan sähkösopimuksen tehneillä sähkön hinta nousee takautuvasti, eli seuraavan kuukauden kiinteä hinta määräytyy kuukauden tarkastelujaksolla, jonka keskikohta on tasan kuukausi ennen uuden jakson alkua. Tammikuun 2011 hinnan määräytymisjakso on siten 16.11. – 15.12.2010.

Tammikuun hinnaksi olisi pohjoismaisen NordPool-sähköpörssin mukaan tullut 12,02 snt/kWh, joka lieneekin kaikkien aikojen ennätys. Sen tähden nyt olikin sopiva aika luopua markkinahintaisesta sähköstä ja vaihtaa tilalle edullisempi tuote, jollaisen sama sähkönmyyjä pystyi tarjoamaan.

Oulun Sähkönmyynnin hinnat eivät olleet kilpailukykyiset nykyisen toimittajan kanssa. Yhden vuoden sopimuksen mukainen energiahinta Oulun Sähkönmyynnillä on 7,00 snt/kWh, ja lisäksi päälle tulee perusmaksu 3,50 euroa/kk, joka tekee 42 euroa vuodessa.

Toinen vaihtoehtoinen tuote olisi ollut toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa energiahinta on 6,95 snt/kWh ja perusmaksu 3,52 euroa/kk. Erona vuoden määräaikaisen sopimukseen tässä on sähkön kWh-hinta hieman pienempi mutta perusmaksu on kaksi senttiä kalliimpi.

Tekemässäni uudessa sopimuksessa eteläsuomalaisen sähkönmyyjän kanssa sähkön kWh-hinta on edullisempi kuin Oulun Sähkömyynnillä. Lisäksi siinä ei ole lainkaan perusmaksua.

Jos sähkön vuosikulutus on pieni, perusmaksulla saattaa olla merkittävä vaikutus sähkön kokonaishintaan. Tätä vaikutusta on selvitetty aikaisemmin.

Oulun Sähkönmyynnillä on suuri tuloutusvelvoite Oulun kaupungille, ja sen vuoksi sen sähkön hinnassa on selvää piiloveroa. Merikosken vesivoimalan tuottama sähkö on käytännössä lähes ilmaista Oulun Sähkönmyynnille, ja Toppilan turvevoimala tuottaa sähköä kaukolämmön ohella, vaikkakin kuten kaikissa yhteistuotantovoimaloissa myös siinä sähköntuotanto on ensi sijalla ja kaukolämpöä saadaan sivutuotteena, koska turbiinista tulevä vesi(höyry) täytyy saada jäähdytettyä riittävästi, ennen kuin se voidaan tulistaa uudelleen.

Oulun Sähkönmyynnillä lieneekin useita ei-oululaisia asiakkaita, jotka ilmeisesti maksavat joko tietoisesti tai tietämättään veroa Oulun kaupungille. Minä en tekisi niin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti