lauantai 16. huhtikuuta 2016

Suomalaiset metsästyssafarit

Monissa maissa järjestetään turisteille metsästyssafareita, joilla vieraat voivat osallistua villieläinjahtiin ja ampua muutaman eläimen. Tavallisesti matkan hintaan sisältyy parin pienen nelijalkaisen ampuminen, mutta muiden eläinten ampumisesta täytyy maksaa ns. kaatomaksu, joka voi olla jopa useita kymmeniätuhansia euroja. Matkat ovat suosittuja, ja ne tuovat hyvät tulot niiden järjestäjille.

Moni suomalainen metsästäjä osallistuu metsästyssafareille – tai pikemminkin jahtimatkoille – mm. Virossa, Puolassa ja Saksassa. Jos tähtäimeen halutaan jokin eksoottisempi eläin, matka suuntautuu tuolloin Afrikkaan, kuten Tansaniaan, Mosambikiin tai Etelä-Afrikkaan.

Vastavuoroisuuden vuoksi Suomen tulisi tarjota samanlaisia matkoja ulkomaalaisille metsästäjille. Se toisi valuuttavirtaa maahan. Ulkomailla yhteen matkaan käytetty rahamäärä ylittää helposti kymmenentuhatta euroa, ja samanlaisia tuloja voisi odottaa Suomessakin.

Sopivia metsästettäviä eläimiä olisivat hirvi, poro, peura, kauris, jänis, kettu, supikoira, metsäkanalinnut ja orava. Kaikki voittaisivat, koska poromiehille maksettaisiin korvaus kaadetusta porosta ja huutokauppaamalla lihat saataisiin vielä lisää tuloja.

Jos maahan saataisiin satatuhatta metsästäjää, joista jokainen kaataisi yhden hirven 1 500 euron kaatomaksulla, pelkistä kaatomaksuista saataisiin 150 miljoonan tulot. Lihojen myynnistä saataisiin 50 miljoonaa euroa. Viikon jahtimatka toisi järjestäjille parin tuhannen euron tulot metsästäjää kohti, mikä tietäisi 200 miljoonan yhteissummaa. Nämä kaikki yhteensä toisi maahan noin 400 miljoonan valuuttavirran, ja kun muut sivutulot laskettaisiin mukaan, puhuttaisiin helposti puolen miljardin tuloista pelkästään hirvenmetsästyksen kohdalla.

Jos muiden eläinten metsästys laskettaisiin mukaan, kokonaistulot nousisivat helposti miljardin euron tuntumaan.

1 kommentti: